Tweede vijzelturbine in gebruik bij Hattum

Post date: Nov 19, 2010 11:33:35 AM

Op 30 november as. wordt bij Hattem de waterkrachtcentrale Hezenbergerstuw officieel in werking gesteld. Waterschap Veluwe heeft de renovatie van de stuw aangegrepen om ook te investeren in een centrale. De nieuwe centrale is mede mogelijk gemaakt door subsidie uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) van het ministerie van Economische Zaken.

De Hezenbergerstuw wordt gebruikt om het peil van het Apeldoorns Kanaal tussen Hattem en Heerde te beheren. Het overtollige water wordt vanaf de stuw via de Oude Grift naar de IJssel afgevoerd. Het hoogteverschil bij de stuw is 2,5 meter. Het waterschap heeft het initiatief genomen om de energie uit dit verval nuttig te gebruiken. Een deel van het water wordt daarom via de naastgelegen vijzel omlaag geleid. Hierdoor wordt elektriciteit opgewekt voor het openbare net. De opgewekte stroom wordt verkocht aan een energiebedrijf. Uit de opbrengst wordt een deel van de projectkosten gedekt. De hoeveelheid groene stroom die wordt opgewekt is vergelijkbaar met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ca. 43 huishoudens.

Dit is de tweede vijzelturbine die in Nederland in gebruik wordt genomen. De eerste draait al enkele jaren bij de Hooydonkse watermolen in de rivier de Dommel bij Nuenen, Eindhoven.

Met dank aan Peter van der Does, Rijkswaterstaat voor bericht.