Uniek energieproject in Overijssel van start

Post date: Apr 9, 2010 4:15:37 PM

Tauw voert in samenwerking met waterschap Velt en Vecht en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) een onderzoek uit naar de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken in langzaam stromende wateren. De provincie Overijssel levert een financiële bijdrage aan het project.

In Nederland zijn de mogelijkheden om energie uit water te winnen beperkt omdat onze oppervlaktewateren lage stroomsnelheden hebben. Toch is in deze wateren een groot energiepotentieel aanwezig.

Een technologie die in staat is om uit deze stromingen op efficiënte en economische wijze energie te winnen is het VIVACE-systeem. In dit onderzoek wordt de haalbaarheid van het VIVACE-systeem onderzocht in de wateren van Overijssel en elders in het land.

Het VIVACE systeem - dat staat voor Vortex Induced Vibrations Aquatic Clean Energy - produceert energie door gebruik te maken van de wervelingen (vortexen) van water rond een cilinder.

De afgelopen jaren heeft de universiteit van Michigan uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om vortex te gebruiken voor het opwekken van energie uit traag stromende wateren. Tauw werkt op dit terrein met de universiteit van Michigan samen.

Eind november zal het haalbaarheidsonderzoek zijn afgerond.

Bron: Persberichten