Turbines in Brouwersdam

Post date: Dec 12, 2011 4:30:08 PM

3 december 2011 Benno Boeters zie Technisch Weekblad voor volledige artikel

Getijdenturbines kunnen in de Brouwersdam, bij een geïnstalleerd vermogen van 60 MW, per jaar 190 GWh leveren, genoeg groene stroom voor zestigduizend huishoudens. Vertegenwoordigers van de twee provincies en van Rijkswaterstaat werkten twee opties uit. Over twee jaar moet er één op proef gaan draaien.

Sinds het afsluiten van de Grevelingen met de Brouwersdam in 1971, is de waterkwaliteit tussen Goeree Overflakkee en Schouwen Duiveland een probleem. Onder andere de zuurstofcondities zouden flink verbeteren als aan de noordzijde van de Brouwersdam een nieuwe spuisluis (zee)water in of uit kan laten, zodat er een 50 cm getijdenverschil in de Grevelingen ontstaat. De oude spuisluis aan de zuidkant (ten zuiden van de Kabbelaarsbank en Port Zeelande) kan slechts zorgen voor een getijdenverschil van vijf centimeter.

Als er dan toch een nieuwe spuisluis nodig is, waarom die dan niet ook benutten voor getijdenenergie, was al jaren geleden de gedachte (Technisch Weekblad, 31 januari 2009). Dat plan – optie 1 – is verder uitgewerkt. Duidelijk is nu dat over een lengte van 550 meter de oude caissons waarmee de Brouwersdam is opgebouwd, verwijderd moeten worden. Om de geplande 72 turbines in de dam aan te kunnen leggen, is het nodig dit deel opnieuw te bouwen, met daarin alle voorzieningen voor de turbines.

Volg link hierboven voor volledige artikel