Dutch Energy from Water Association

Empowering the Dutch sector through know-how and networks

PRESS RELEASE - 18 May 2022: Waves of energy to complement offshore wind in the North Sea:

A Joint Statement on the North Sea Summit & Esbjerg Declaration

The outcome of The North Sea Summit gathering the heads of the Netherlands, Denmark, Germany, Belgium, and the European Commission is a decisive and historic step. It paves the way for green energy production amongst the democracies sharing the marine space of the North Sea.

We encourage both the Danish and Dutch governments and parliaments to also integrate wave energy in the energy strategy for the North Sea region by setting both national and regional deployment targets. Targets will accelerate and streamline the integration of wave energy into the offshore renewables mix.

Wave energy is a central part of Europe and the North Sea region’s future renewable energy system. The EU’s Offshore Renewable Energy Strategy includes a 40 GW target for ocean energy and highlights the North Sea as a renewable energy hotspot. And adding wave energy aligns well with the vision for the North Sea Marine Spatial Plan and can count on stakeholder support from other sea space users.

Wave energy is a natural partner to offshore wind and solar energy, since the production peaks at different times. This enables better balancing of electricity supply and demand.

The North Sea has the potential to become a powerhouse and showcase of combined wind, wave, solar, and other uses – while protecting our shared ocean space and offering sustainable growth opportunities for coastal economies. Deployment targets will help the North Sea Region to secure an important share of an estimated €140bn of ocean energy economic activity and an associated 500.000 new jobs.

Together we will work for the prosperity of our shared sea basins, and the reduction of carbon emissions by offering wave energy as a caretaking friend to complementary offshore renewables and the well-being of our oceans in the North Sea region.

Kim Nielsen - Chairman, The Danish Wave Partnership, Peter Scheijgrond - Chairman, The Dutch Energy from Water Association, Britta Schaffmeister – CEO, DMEC, Rémi Gruet - CEO, Ocean Energy Europe

Nieuws uit de sector

Uitgelicht 1: Interview Reinier Rijke, Water2Energy

De komende tijd zal EWA haar leden stem en gezicht geven via interviews met de drijvende krachten achter de innovaties en diensten. We beginen met een interview met Reinier Rijke van Water2Energy over zijn proefproject in de haven van Vlissingen. Maak kennis met zijn getijdenturbine.


"Als scheepsbouwer en zeiler weet ik één ding zeker.

Wanneer je de kracht van water kent, heb je vertrouwen in getijdenenergie."


Lees verder op de EWA linkedIn pagina.

Uitgelicht 2: beleidsdossier electriciteit uit water

Op 8 juli 2021, vlak voor het zomer reces, heeft de Tweedekamer drie moties (zie moties in beleidsdossier) aangenomen rondom energie uit water. Dat is fantastisch nieuws voor sector! In het kort komt het neer op een invulling van de kennislacunes, steun voor een breed onderzoeksprogramma , steun voor grootschalige demonstratieprojecten, en steun voor onderzoek naar validatie van Dynamic Tidal Power energiedammen.

EWA volgt de ontwikkelingen en levert constructieve input aan de discussie onderbouwt met cijfers en argumenten voor een betere positionering van de sector in het Nederlands overheidsbeleid. Alle openbare stukken zijn verzameld en in te zien in ons beleidsdossier.
Uitgelicht 3: EWA in Spraakmakers

Spraakmakers op NPO Radio 1 besteede uitgebreid aandacht aan energie uit water: verslaggever Maarten Beumers ging op pad met Peter Scheijgrond om te kijken wat er allemaal mogelijk is in Nederland.

Aflevering 1 over de Oosterscheldekering en Tocardo

Aflevering 2 over osmose energie en RED Stack

Aflevering 3 over aquathermie en het project in Heeg

Aflevering 4 over waterkrachtcentrales en vissen

Aflevering 5 over export potentieel, SeaQurrent en TidalBridge

Registreer uw technologie op het nieuwe "Netherlands Energy Technology Platform"

Recent is het Netherlands Energy Technology Platform (NETP) gelanceerd; een initiatief van de RVO en de economisch-diplomatieke netwerken in Brazilië en de Golf-regio, ondersteunt door EWA, NWEA, Buccaneer en IRO. Het NETP faciliteert internationale exposure van Nederlandse energie technologieën. Nederlandse bedrijven kunnen hun technologieën gratis op dit ‘virtuele’ Platform plaatsen, dat gebruikt wordt door oa het ambassade netwerk. Kom in aanraking met nieuwe marktpartijen en exportkansen. Maak nu een profiel aan op: https://netp.technologycatalogue.com/. Tocardo, Water2Energy en Oryon WaterMill zijn u reeds voorgegaan.

Welkom op de website van de Nederlandse vereniging voor Energie uit Water (EWA). EWA bevordert de opwekking en de toepassing van energie uit water en zet zich in voor haar leden door gemeenschappelijke belangen te behartigen. EWA vertegenwoordigt leden die werken aan waterkracht, golf- en getijdenenergie, OTEC en energie uit verschil tussen zoet en zout water.

EWA is commercialisator en kenniswegwijzer van energie uit water. Dat kan ook, want de leden van EWA kennen zeer goed de markt, het vak en de inbedding in het maatschappelijk veld. Daarnaast is EWA kennisaanbieder van cursussen en workshops en kennismakelaar door organisatie van ontmoetingen, conferenties, (markt)onderzoek. Als groeiende open community wil EWA ervaringskennis opbouwen. EWA geeft waterkracht in Nederland een gezicht. Zij maakt de kansen voor energie uit water zichtbaar voor de markt, de politiek en de burgers.

EWA beinvloedt de wet- en regelgeving, de financiering (subsidies) en het (overheids)beleid.

Lees ook onze gezamenlijke position paper over energie uit water hier.

Dutch Association for Energy from Water (EWA) promotes the generation and application of energy from water solutions and is committed to its members by representing common interests. We represent members developing or supporting wave, tidal, hydro, OTEC and Salinity Gradient power solutions.

EWA facilitates commercialisation and knowledge transfer for energy from water solutions. This is possible, because the members of EWA know the market & technology and understand the societal context. In addition, EWA is a knowledge provider through organising courses and workshops and a knowledge broker by organising networking meetings, conferences and disseminating (market) research.

As a growing open community, EWA wants to build experiential knowledge. EWA gives the sector in the Netherlands a face. EWA promotes the opportunities for energy from water to new stakeholders, export markets, public bodies and citizens. EWA influences legislation and regulations, funding and policy.

EWA stelt zich ten doel om het Nederlandse energie- en industriebeleid te beïnvloeden zodat een substantieel deel van de Nederlandse energievraag in de toekomst geleverd wordt door energie uit water.