Energie uit water!

Uitgelicht 1: Offshore Renewable Energy Strategy

Op 19 november 2020 publiceerde de Europese commissie de Offshore Renewable Energy strategy. Hierin staat onderander dat de Commissie zal samenwerken met de lidstaten en regio's, om gebruik te maken van de beschikbare fondsen voor technologieën op het gebied van oceaanenergie, teneinde tegen 2025 in de hele EU een totale capaciteit van 100 MW te bereiken en tegen 2030 ongeveer 1 GW.

Lees verder hier.Kamerbrief over electriciteit uit water gepubliceerd

Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes ontving op 4 september 2019 de position paper van DMEC en EWA over "Energie uit water" uit handen van Carla Dik Faber (CU), Tom van der Lee (GL) en William Moorlag (PvdA) en stemde ermee in een routekaart voor de sector op te stellen. Zie hiernaast de highlights van het debat. Anderhalfjaar later heeft TNO haar verkenning afgerond en is de Kamerbrief Electriciteit uit Water gepubliceerd. De reactie van EWA op deze kamerbrief is ook gepubliceerd en ingebracht voor het debat op 10 juni 2021.

Registreer uw technologie op het nieuwe "Netherlands Energy Technology Platform"

Eind juni is het Netherlands Energy Technology Platform (NETP) gelanceerd; een initiatief van de RVO en de economisch-diplomatieke netwerken in Brazilië en de Golf-regio, ondersteunt door EWA, NWEA, Buccaneer en IRO. Het NETP faciliteert internationale exposure van Nederlandse energie technologieën. Nederlandse bedrijven kunnen hun technologieën gratis op dit ‘virtuele’ Platform plaatsen, dat gebruikt wordt door oa het ambassade netwerk. Kom in aanraking met nieuwe marktpartijen en exportkansen. Maak nu een profiel aan op: https://netp.technologycatalogue.com/.

Welkom op de website van de Nederlandse vereniging voor Energie uit Water (EWA). EWA bevordert de opwekking en de toepassing van energie uit water en zet zich in voor haar leden door gemeenschappelijke belangen te behartigen. EWA vertegenwoordigt leden die werken aan waterkracht, golf- en getijdenenergie, OTEC en energie uit verschil tussen zoet en zout water.

EWA is commercialisator en kenniswegwijzer van energie uit water. Dat kan ook, want de leden van EWA kennen zeer goed de markt, het vak en de inbedding in het maatschappelijk veld. Daarnaast is EWA kennisaanbieder van cursussen en workshops en kennismakelaar door organisatie van ontmoetingen, conferenties, (markt)onderzoek. Als groeiende open community wil EWA ervaringskennis opbouwen. EWA geeft waterkracht in Nederland een gezicht. Zij maakt de kansen voor energie uit water zichtbaar voor de markt, de politiek en de burgers.

EWA beinvloedt de wet- en regelgeving, de financiering (subsidies) en het (overheids)beleid.

Lees ook onze gezamenlijke position paper over energie uit water hier.

Dutch Association for Energy from Water (EWA) promotes the generation and application of energy from water solutions and is committed to its members by representing common interests. We represent members developing or supporting wave, tidal, hydro, OTEC and Salinity Gradient power solutions.

EWA facilitates commercialisation and knowledge transfer for energy from water solutions. This is possible, because the members of EWA know the market & technology and understand the societal context. In addition, EWA is a knowledge provider through organising courses and workshops and a knowledge broker by organising networking meetings, conferences and disseminating (market) research.

As a growing open community, EWA wants to build experiential knowledge. EWA gives the sector in the Netherlands a face. EWA promotes the opportunities for energy from water to new stakeholders, export markets, public bodies and citizens. EWA influences legislation and regulations, funding and policy.

EWA stelt zich ten doel om het Nederlandse energie- en industriebeleid te beïnvloeden zodat een substantieel deel van de Nederlandse energievraag in de toekomst geleverd wordt door energie uit water.