Zee als duurzame energiebron

Post date: Apr 26, 2010 8:49:28 AM

24 april 2010

Om te onderzoeken hoe getijstroomenergie het beste kan worden ingezet, investeren de provincie Noord-Holland, het Rijk en Europa in totaal ruim € 3,2 miljoen.

Persbericht provincie Noord-Holland

>> Door gebruik te maken van zeestroming, kan duurzame energie worden opgewekt. Om te onderzoeken hoe deze getijstroomenergie het beste kan worden ingezet, investeren de provincie Noord-Holland, het Rijk en Europa in totaal ruim € 3,2 miljoen in een project van het Tidal Testing Centre. Met dit geld kunnen diverse onderzoeken en proeven gedaan worden op het gebied van offshore getijstroomenergie.

De provincie wil de ontwikkeling van duurzame energie en innovatie op dit gebied stimuleren. Dit doet zij ondermeer door het ondersteunen van bedrijven en kennisinstellingen die bezig zijn met ontwikkeling van veelbelovende duurzame energietechnieken. Het stimuleren van getijstroomenergie past bij de CO2-reductiedoelstelling van de provincie en het streven minder afhankelijk te zijn van fossiele energiebronnen. Bovendien zorgt dit onderzoek voor een economische impuls voor de regio door duurzame ontwikkeling.

Getijstroomenergie

Door getijstroomturbines in stromend open water te plaatsen, kan duurzame energie opgewekt worden. Deze 'windmolens onder water' worden op zee aan drijvende of vaste frames verankerd. Met de bijdrage van provincie, Rijk en EU wil het Tidal Testing Centre in samenwerking met industrie (Tocardo International, Bluewater Energy Services) en onderzoeksinstellingen (NIOZ, ECN, WMC, Marin, Deltares) onderzoek doen naar ‘offshore’ centrales in open zeegebieden. Ook de impact van getijstroom op het milieu en efficiënte installatie en onderhoud van de turbines worden onderzocht. Het samenwerkingsverband wil met dit project haar internationale positie in de getijstroomenergiemarkt fors versterken en duurzame werkgelegenheid realiseren.

Doordat Noord-Holland omringd wordt door water, maakt dit de provincie een passende plek om onderzoek te doen naar getijstroomenergie. De onderzoeken vinden onder andere plaats in de kop van Noord-Holland bij Den Oever en in het Marsdiep bij Texel. Het Tidal Testing Centre sluit ook aan bij de plannen voor de toekomst van de Afsluitdijk, die een proeftuin wordt voor nieuwe vormen van duurzame energie.

Europese kansen voor West

Ruim € 1,7 miljoen is afkomstig uit Brussel vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Met het programma Kansen voor West, willen verschillende partijen in de Randstad de internationale concurrentiekracht versterken door onder andere in te zetten op een duurzame economische ontwikkeling van de regio. Door dit soort hoogwaardige projecten te faciliteren wordt er invulling gegeven aan deze ambitie. <<

Bron:

Provincie Noord-Holland, 22 april 2010

Tidal Testing Centre

Kansen voor West