Renewable Offshore Energy & Ocean Development missie Japan

Post date: Jun 10, 2013 3:37:49 PM

Datum: 24-06-2013 - 28-06-2013

Fact finding, technology matchmaking & business development

De Japanse aandacht voor Renewable Offshore Energy en Ocean Development is gegroeid tot een belangrijke trend. De overheid en de industrie willen investeren met een visie voor de lange termijn.

Mede na de kernramp in Fukushima wil Japan de potentie van de oceaan ontwikkelen voor offshore wind, wave & tidal energy, ocean thermal energy conversion & biomass.

Rol overheid

De Japanse overheid legt de laatste hand aan een nieuwe Ocean Basic Policy. Daarbij heeft zij aangekondigd innovatie en demonstratieprojecten te gaan financieren. Ook heeft de overheid zich tot taak gesteld om plannen te vertalen in invoering en commercialisering.

Rol industrie

De Japanse industrie speelt in op deze trend door technologische ontwikkeling en gezamenlijke demonstratieprojecten op te zetten. De bedrijven zijn daarbij op zoek naar specifieke kennis en technologie die de uitvoering ervan mogelijk maakt.

Uw kansen

Voor alle facetten die komen kijken bij renewable offshore energy projecten zien wij concrete leads voor Nederlandse partijen met expertise, ontwikkeling en technologie. Zoals:

  • Planning, ontwerp, uitvoering, besturing en onderhoud
  • Offshore structures en specifieke technologie, zoals verankeringstechnieken, floaters, bekabeling, transport, installatie en ondehoudsequipment
  • Ecology / environment & resource assessment
  • Marine spatial planning

De doelstelling en ambitie van deze missie

  • Vergroten van kennis over doelstellingen en status van activiteiten in Japan.
  • Opbouwen en verstevigen van contacten met betrokken Japanse organisaties, die kunnen leiden tot samenwerking en zaken met Japan.
  • Nederland promoten op gebied van renewable offshore energy.

Voor wie?

Nederlandse bedrijven, organisaties, kennisinstellingen en overheden.

Wat kunt u verwachten tijdens de missie

Tijdens de missie maakt u kennis met de belangrijkste actoren op dit gebied in Japan. Wij brengen u in contact met overheden, de industrie en de kennisinstellingen. Op de agenda staan inhoudelijke seminars, bedrijfsbezoeken en een bezoek aan een demonstratieproject.

Achtergrondinformatie en programma

Meer achtergrondinformatie en het voorlopige programma kunt u vinden op de downloadpagina onderaan in de bijlagen sectie. Op deze pagina staat ook een selectie nieuwsberichten, een selectie renewable offshore energy projecten in Japan en een selectie NEDO Projecten.

Meer informatie

http://www.agentschapnl.nl/agenda/renewable-offshore-energy-ocean-development-missie-japan