Wspomnienie o Wsiewołodzie Tomaszewskim

Post date: Mar 10, 2013 8:01:15 PM

- Pan Wsiewołod Tomaszewski urodził się 21 grudnia 1922 roku w Pińsku w rodzinie duchownego ks. Aleksego (późniejszego proboszcza w Aleksandrowie Kujawskim, Włocławku, Toruniu i Bydgoszczy). W 1944 roku wraz z rodziną przybył do Bydgoszczy. W latach 1945 - 1949 był żołnierzem zawodowym Wojska Polskiego. Od 1950 roku pracuje w Solcu Kujawskim jako dyrektor administracyjny Kujawskich Zakładów Naprawy Samochodów. W 1955 roku zamieszkuje w Bydgoszczy i rozpoczyna pracę w Przedsiębiorstwie Przemysłu Budownictwa Komunalnego, gdzie w końcu zostaje dyrektorem naczelnym. W czasie swojego życia zawodowego otrzymał wiele odznaczeń państwowych m.in. Krzyż Kawalerski Polonia Restituta. Na emeryturę przechodzi w 1987 roku. Przez całe życie związany był z cerkwią - jako młody chłopak przysługiwał w cerkwi w Pińsku przy Władyce Aleksandrze. Jednakże jego powołaniem była służba Bogu śpiewem i czytaniem tekstów liturgicznych, przez wiele lat pełnił społecznie funkcję psalmisty-dyrygenta - za czasów ks. Aleksego w Bydgoszczy, a także po przejściu na emeryturę aż do końca swojego życia. Dzięki jego pomocy i kontaktom nasza parafia pozyskała budynek, który został zaadaptowany na cerkiew. Pod jego kierownictwem i przy wielkim jego zaangażowaniu została przeprowadzona adaptacja budynku na cerkiew. Pan Wsiewołod Tomaszewski za pracę na rzecz Prawosławnej Cerkwi w Polsce został odznaczony orderem Św. Marii Magdaleny II i III stopnia. Zmarł 20 lutego 2013 roku.

Wiecznyj Pakoj Duszy Jego!!!