Trojca - Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów

Post date: Jun 26, 2013 6:39:05 PM

- autor. ks. Konstanty Bondaruk (za: cerkiew.pl) - Zesłanie Ducha Świętego lub Pięćdziesiątnica - obie nazwy oznaczają jedno wielkie, ruchome święto z liczby dwunastu wielkich świąt. Ustanowione zostało na pamiątkę zesłania Ducha Świętego na zgromadzonych w Jerozolimie apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy żydowskiej. Święto należy do wielkich, ruchomych świąt uzależnionych od Wielkanocy i obchodzone jest w 8 niedzielę po Zmartwychwstaniu Chrystusowym. Pięćdziesiątnica była jednym z trzech wielkich świąt żydowskich. Obchodzono ją w 50 dzień od pierwszego dnia Paschy, gdy kończono żniwa i przynoszono Bogu ofiary z płodów ziemi. Łączono je także z otrzymaniem Zakonu Mojżeszowego w 50 dzień po wyjściu z Egiptu. W tym to dniu apostołowie zgodnie z poleceniem i obietnicą Chrystusa trwali w modlitwie i oczekiwaniu Ducha Świętego. "Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy - czytamy w Dziejach Apostolskich - nagle dał się słyszeć z nieba szum jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się też im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak jak im Duch pozwalał mówić" (2; 1-4). Wystąpienie apostoła Piotra, pierwsze nawrócenia, znaki i cuda, żarliwa pobożność i misyjny zapał apostołów to pierwszy rezultat działania Ducha Świętego. Odtąd Duch Święty przebywa w Cerkwi, napełnia ją, zaopatruje w różnorodne i bogate dary duchowe, ożywia i prowadzi. Dzień jego zesłania jest dniem narodzin Kościoła, który jest miejscem ciągłej Pięćdziesiątnicy. Przez Cerkiew Chrystusową cały świat otrzymuje uświęcenie, oczyszczenie, przemienia się i przysposabia do Królestwa Bożego. Pięćdziesiątnica zwana jest także Świętem Trójcy Świętej. W tym dniu Bóg objawił tajemnicę świętej, Jednoistotnej i Nierozdzielnej Trójcy. Cerkiew dziękuje w tym dniu Bogu Ojcu, który posłał Pocieszyciela - Ducha, dziękuje Odkupicielowi, który uprosił zesłanie Ducha, dziękuje Oświecicielowi - Duchowi Świętemu, który zstąpił na apostołów, czyniąc ich pierwszymi owocami odkupienia Chrystusowego.

W święto Pięćdziesiątnicy świątynie upiększane są zielenią i kwiatami. Tak umajone zielenią było pomieszczenie, w którym na apostołów zstąpił Duch Święty. Jest to także nawiązanie do starotestamentowego zwyczaju przynoszenia w dniu Pięćdziesiątnicy do świątyni pierwocin plonów oraz do dębu Mamre, w cieniu którego Abraham przyjął Trójcę Świętą w postaci trzech wędrowców. Istnieją jeszcze inne uzasadnienia tego zwyczaju. Zieleń to znak odradzającej się wiosny, oraz symbol Cerkwi Chrystusowej, która mocą łaski Ducha Świętego rozkwitła i przyniosła bogaty, duchowy plon. To również symbol samej łaski, o którą Cerkiew ustawicznie prosi i która przyjęta przez wierzących owocuje cnotą, pobożnością i dobrymi uczynkami.(wycinek) (redakcja: Anna Czerewacka, Ewa Siegień)