"Nad rzekami Babilonu"

Post date: Feb 17, 2014 9:26:37 PM

- Zapraszamy do zapoznania się z felietonem Pawła Karczewskiego w serwisie cerkiew.pl o psalmie 136, który od ostatniej niedzieli (tj. 16.02) czyli niedzieli o synu marnotrawnym będzie śpiewany przez najbliższe dwie niedziele. "Nad rzekami Babilonu" - o czym mówi psalm 136?