Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Post date: Dec 19, 2012 8:49:34 PM

- W sobotę 8.09. w bydgoskiej cerkwi odprawiona została uroczysta Liturgia Święta. Dzień ten tj. 8.09, (a wg starego stylu 21.09) jest dniem święta Narodzenia Najświętszej Marii Panny, które rozpoczyna prawosławny rok liturgiczny. Święto Narodzin NMP jest jednym z dwunastu świąt głównych, zaś ustanowiono na pamiątkę narodzin Matki Bożej przez Św. Joachima i Annę.

Przenajświętsza Panna Maria narodziła się w niewielkim galilejskim mieście Nazaret z Joachima z rodu Dawida i Anny, z rodu Aarona. Bogaty i czcigodny człowiek, Joachim składał hojne dary Bogu mówiąc: Niech będzie z bogactwa mojego całemu ludowi, a dla mnie na odpuszczenie grzechów i przebłaganie Pana Boga.

Pewnego razu, w dniu święta, arcykapłan nie przyjął darów od starca; powodem było to, że nie zostawił on potomstwa Izraelowi. Zasmucił się bardzo Joachim i zaczął zgłębiać genealogię przodków swoich dwunastu pokoleń. Doszedł do wniosku, że wszyscy sprawiedliwi zostawili potomstwo Izraelowi. Był tak przygnębiony, że nie poszedł do swojej żony, tylko odszedł na pustynię i tam pościł przez czterdzieści dni, mówiąc: Nie wejdę ani dla jedzenia, ani dla picia, dopóki nie zejdzie do mnie Pan Bóg, a jedzeniem i piciem będzie mi modlitwa. Gdy ludzie opowiedzieli o tym jego żonie Annie, płakała bardzo, jak wdowa, i modliła się w rozpaczy: Biada mi, kto mnie urodził? Jakie łono wydało mnie na świat? Gdyż stałam się przekleństwem u synów Izraela, i z szyderstwem odłączono mnie od świątyni.

I wtedy zjawił się przed nią Anioł Pański i powiedział: Anno, Pan Bóg wysłuchał modlitwy twoje, ty poczniesz i urodzisz, a o potomstwie twoim będą mówić na całym świecie. Anna wzniosła radosny okrzyk: Żyje Pan Bóg mój! Jeśli urodzę dziecko, oddam go w darze Panu mojemu, a ono będzie służyć Mu całe życie.

Wkrótce dwóch posłańców oznajmiło, że wraca jej mąż, ponieważ objawił się mu Anioł i ogłosił, że jego modlitwa została wysłuchana. Anna urodziła w dziewiątym miesiącu, spytała kobietę przyjmującą poród: Kogo ja urodziłam? Ta odpowiedziała: Córkę. I powiedziała Anna: Wzniosła się dusza moja w tym dniu.

8.09.2012

za: Prawosławna Parafia na Woli

Lestwica Nr 3, Tłum. Eugenia Florczak