Niedziela Palmowa

Post date: Dec 19, 2012 8:46:43 PM

- Wejście Pana do Jerozolimy

Ojcowie Kościoła w modlitwach piątku przed Sobotą Łazarza piszą, że w tym piątkowym dniu: „pożytecznie dla duszy wypełniwszy 40 dni postu”. To wskazówka, że czas 40-dniowego postu (Świataja Czetyrediesiatnica) dobiegł końca, rozpoczynając tym samym wspomnienia wydarzeń, bezpośrednio odnoszących się do męki Pańskiej, a więc również ostatniej drogi Chrystusa do Jerozolimy.

Po wskrzeszeniu Łazarza przybycie Chrystusa do miasta było drugim znakiem, wskazującym na Jego boską moc, a jednocześnie zwiastującym Jego mękę i zmartwychwstanie. Wypełniają się proroctwa Zachariasza i Izajasza: „Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej” (Zach 9,9; Iz 62,11). Przyjściu Pana towarzyszyło iście królewskie powitanie – lud wyszedł Mu na spotkanie, ścieląc drogę palmowymi gałęziami, niektórzy zaś kładli przed Niego swe szaty, wołając: „Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela” ( por. Ps. 118, 25, 26). Witały Go tłumy tak wielkie, że sami faryzeusze, szykując plany pojmania i osądzenia, „mówili między sobą: Widzicie, że nic nie wskóracie, oto cały świat poszedł za Nim” (J, 12, 19). Niestety, nie poszedł za Nim cały świat. Nawet tak wielkie owacje i gorące przyjęcie nie przekonały wątpiących, nie zmiękczyły serc wrogom i nie otworzyły oczu uczonym w Piśmie. Rozpoczęła się droga na Golgotę. O tym opowiedzą następne dni – Tydzień Męki Pańskiej.

Niedziela Palmowa należy do liczby dwunastu wielkich świąt, zaś tradycja jej świętowania sięga co najmniej III wieku, znane są bowiem pouczenia na jej temat autorstwa biskupa Tyrskiego lub Patarskiego, Metodego. W następnym stuleciu kolejni ojcowie wspominają o tym święcie – św. Ambroży Mediolański, św. Jan Złotousty, Epifaniusz z Cypru, ukazując jednocześnie istniejący już wtedy zwyczaj przynoszenia gałązek palmowych do świątyni jako symbolu zwycięstwa nad śmiercią. Z uwagi na wielkość i radosny charakter święta w cerkwiach celebrowana jest liturgia św. Jana Złotoustego, zaś na stole pojawia się ryba.

Na podst. „Dni Bohosłużenija Prawosławnoj Cerkwi” prot. G. Debolskij, reprint 1901,

Autor: ks. Mariusz Synak

6.04.2012

za: cerkiew.pl