Wspomnienie o pani Oldze Pogoży

Post date: Dec 19, 2012 4:05:07 PM

- Zbliżający się dzień 1 listopada, pomimo, że nie jest to prawosławne święto, wywołuje zadumę i nostalgiczne wspomnienia o ludziach, którzy odeszli. Zapewne już niewielu parafian pamięta lub osobiście znało panią Olgę Pogoży, wieloletnią starościnę bydgoskiej parafii prawosławnej. Pani Ola, gdyż właśnie pod swoim imieniem pozostała w mojej pamięci, była osobą nie tuzinkową, która większość swojego życia poświęciła naszej bydgoskiej parafii. Pamiętam, że panią Olę można było spotkać na każdym nabożeństwie przy "świecznom jaszczykie". To właśnie ona rozpoczynała rozmowę z nowo przybyłymi prawosławnymi i ciekawymi innej religii Bydgoszczanami, zawsze pomocna i wspierająca swoim doświadczeniem sakralnym. Pani Ola była chodzącą encyklopedią historii bydgoskiej parafii, wiele zdarzeń przeżyła sama, a o wielu dowiedziała się od starszych parafian. Znała osobiście "chyba" wszystkich prawosławnych parafian w Bydgoszczy, ich rodzinne historie, wiedziała i pamiętała wszystkie fakty z ich życia.

Już 23 lata jak pani Oli niema wśród nas, ale jej szczerzy przyjaciele zawsze pamiętają postawić świeczkę i pomodlić się o wiecznyj pokoj jej duszy.

Wiecznaja pamiat' - pani Olu!

Tamara Samsonowicz

20.10.2012