Nabożeństwa

Nabożeństwa - Bogosłużenija :

W kwietniu 2019:

Zwiastowanie Przenajświętszej Bogurodzicy

  • 06.04 sobota g. 17.00 - nabożeństwo wieczorne
  • 07.04 niedziela g. 09.00 – Święta Liturgia


  • 13.04 sobota g. 17.00 – nabożeństwo wieczorne
  • 14.04 g. 09.00 – niedziela – Święta Liturgia


Wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy

  • 20.04 sobota g. 17.00 - nabożeństwo wieczorne
  • 21.04 niedziela g. 09.00 – Święta Liturgii