Nabożeństwa

Nabożeństwa - Bogosłużenija :

Nabożeństwa odprawiane są w każdą sobotę i niedzielę oraz w dni świąteczne:

Sobota godz.. 17.00 - Nabożeństwo wieczorne

Niedziela godz. 9.00 - Święta Liturgia

Święta godz. 9.00 - Święta Liturgia