Nabożeństwa

Nabożeństwa - Bogosłużenija :

W lutym 2020 r.:

  • 08.02 sobota g. 17.00 - Nabożeństwo wieczorne
  • 09.02 niedziela g. 9.00 - Święta Liturgia


  • 15.02 sobota g. 9.00 - Święta Liturgia Spotkanie Pańskie/ Sretienije Hospodnie
  • 15.02 sobota g. 17.00 -Nabożeństwo wieczorne
  • 16.02 niedziela g. 9.00 - Święta Liturgia


  • 22.02 sobota g. 17.00 – Maslenica - Bydgoskie Bliny (biesiada w Bydgoskiej Szkole Wyższej ul. Unii Lubelskiej 4c)
  • 23.02 niedziela g. 09.00 – Święta Liturgia


  • 29.02 sobota g. 17.00 - Nabożeństwo wieczorne
  • 01.03 niedziela g. 9.00 - Święta Liturgia