Remont budynku cerkiewnego

-5.03.2020 r.-

Pomoc w ratowaniu Cerkwi!!!

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie oraz pomoc w ratowaniu naszej bydgoskiej cerkwi.

Obecnie budynek świątyni jest w opłakanym stanie. Przeprowadzona została ekspertyza techniczna stanu zachowania, która niestety wykazała, iż jest zagrożenie katastrofy budowlanej. Elementy konstrukcyjne zostały doprowadzone do nagannego stanu. Belki, legary na których utrzymuje się cerkiew są spróchniałe, mur ma wiele ubytków, słupy betonowe są popękane, w wielu miejscach znajduje się czarny grzyb, do podpiwniczenia wkrada się woda. Po wielu badaniach oraz konsultacjach z ekspertami z Bydgoszczy, Poznania, Warszawy czy też Torunia jedynym ratunkiem jest w pierwszej kolejności niezwłoczne utworzenie skrzyni żelbetowej, ratującej budynek przed zawaleniem. Dzięki pomocy miasta został wykonany projekt architektoniczno- budowlany, który wykazał, iż cały remont cerkwi (bez wad ukrytych) opiewa na 2 500 000 zł.

Miasto Bydgoszcz , oraz inne instytucje są bardzo zaangażowane w pomoc , ale kwota jest zbyt duża aby w pełni to sfinalizować działanie. Potrzebujemy również wkładu własnego.

Parafia w Bydgoszczy obejmuje cały powiat bydgoski, jednak jest nas bardzo mało. Sytuacja finansowa nie pozwala na jakiekolwiek działania.

Budynek cerkwi jest to stary spichrz. W świątyni znajduje się wyjątkowy XVIII wieczny ikonostas wykonany z czarnego dębu. Sam budynek została zaadoptowany na potrzeby parafii w 1982r. dzięki zaangażowaniu parafian. Na nabożeństwa obecnie uczęszcza ok. 50 osób. Jest to jedyne miejsce w powiecie bydgoskim, w którym mamy możliwość spotkania z Bogiem i uczestniczenia wspólnie w modlitwie Eucharystycznej.

Zwracamy się z pokorą do ludzi dobrej woli i ogromnego miłosierdzia o pomoc w ratowaniu naszej świątyni.

Ufamy, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu uda nam się doprowadzić cerkiew do takiego stanu, aby życie duchowe w nim codziennie rozkwitało.

Nieocenioną pomoc finansową można przekazywać na nr konta podany poniżej z dopiskiem „cerkiew”.

40 1240 6452 1111 0000 5766 9166 Pekao S.A.

Prosimy także w tytule o podanie imion ofiarodawców za których będziemy mogli modlić się na każdym nabożeństwie.

Prosimy o udostępnianie.

Spasi Hospodi!

ks. Mariusz Radziwon