Bydgoskie Bliny

Bydgoskie Bliny już 22 lutego

-02.02.2020 r. -

Zapraszamy na coroczne biesiadne spotkanie na zakończenie karnawału, symboliczną Maslenicę czyli Bydgoskie Bliny. Koncert muzyki cerkiewnej, paraliturgicznej i biesiadnej rozpocznie się o godz. 17.00 w Bydgoskiej Szkole Wyższej ul. Unii Lubelskiej 4c (w pobliżu dworca PKP). Na zakończenie spotkania odbędzie się degustacja blinów.

Zapraszamy!!!