Rocznica 35-lecia bydgoskiej cerkwi za nami

Post date: Jun 12, 2017 6:57:35 PM

- Pierwsi prawosławni, do Bydgoszczy, przybyli podobno w XVII wieku, jednakże były to nieliczne zapiski o kupcach z Grecji. Początki, zaś życia parafialnego w mieście nad Brdą datują się na lata 20-te XX wieku. Powstała wtedy pierwsza wojskowa kaplica prawosławna, zaś napłwający do Bydgoszczy po rewolucji październikowej emigranci dają pierwsze podwaliny pod parafię św. Mikołaja w Bydgoszczy. Problemy lokalowe z miejscem odprawiania nabożeństw były ogromne, aż do roku 1982, kiedy to dzięki staraniom Abp Sawwy i Abp Szymona oraz ówczesnego proboszcza ks. Pawła Minajewa wyremontowano obiekt przy ul. Nowy Rynek 5. Ten architektonicznie nietypowy jak na cerkiew budynek wymagał jeszcze wielu modernizacji, którymi zajął się wieloletni proboszcz ks. Jarosław Dmitruk. Dziś bydgoską parafią opiekuje się ks. Marian Radziwon, młody i zaangażowany kapłan, który pomimo młodego wieku, wziął na barki organizację tak znaczącego jubileuszu - 35-tej rocznicy wyświęcenia bydgoskiej świątyni. Pomimo niesprzyjającej pogody, w dniu jubileuszu 10 czerwca, do Bydgoszczy przybyli zacni goście w osobach duchownych z Łódzko-Poznańskiej Diecezji oraz bydgoszczanie przyjaciele parafii ks. Janusz Olszański z kościoła Ewnagelicko-Metodystycznego (przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Rady Ekumenicznej, ks. Krzysztof Panasiuk z kościoła Katolickiego i p. Stefan Pastuszewski bydgoski radny. Wczesnym rankiem poświęcono wodę, a następnie rozpoczęto Liturgie Świętą, której przewodniczył dziekan ks. Mikołaj Hajduczenia (z Torunia), w nabożeństwie uczestniczyli także zaproszeni księża ks. Mirosław Drabiuk z Częstochowy, ks. Paweł Minajew z Poznania, ks. Mirosław Antosiuk z Kalisza, ks. Władysław Tyszuk, ks. Jarosław Antosiuk z Krakowa, ks. Tomasz Rubczewski z Radomia, ks. Jakub Dmitruk z Łodzi, ks. Mikołaj Dziewiatowski z Sosnowca i ks. diakon Jurij Wodopjanow oraz bydgoski proboszcz ks. Marian Radziwon. Kazanie wygłosił ks. dziekan Mikołaj Hajduczenia, w którym porównał dom Boży z domem rodzinnym, gdzie czujemy się bezpieczni i spokojni i taki właśnie domem jest bydgoska cerkiew. Po skończonej Liturgii odprawiono dziękczynny molebień za dotychczas pozyskane łaski dla całej parafii i jej parafian. W czasie nabożeństw śpiewali młodzi chórzyści z Łodzi, którzy swoim przepięknym śpiewem zapewnili doskonałość tego święta. Na zakończenie uroczystości ks.dziekan M. Hajduczenia wręczył listy pochwalne od Arcybiskupa Szymona zasłużonym bydgoskim prychażanom i przyjaciołom parafii.

Więcej zdjęć pod linkiem "35 lat cerkwi"