Relikwie św. Nektariusza z Egina w Polsce

Post date: Oct 16, 2017 6:19:11 PM

- za: Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska - W dniach 17-23 listopada 2017 roku, na zaproszenie JE Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, z wizytą w Polsce będą przebywały relikwie św. Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy.

Święte relikwie odwiedzą Warszawę, Białystok, Supraśl, Zwierki, Saki, Grabarkę oraz Stanisławowo. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program i harmonogram wizyty oraz informacje niezbędne dla tych, którzy pragną pomodlić się i pokłonić się przed świętymi relikwiami.

Program pobytu relikwii św. Nektariusza

17 listopada - piątek

19.10 – powitanie delegacji i relikwii w Porcie Lotniczym Warszawa Modlin

Sobór św. Marii Magdaleny w Warszawie

17 listopada - piątek

20.00 - powitanie relikwii, MOLEBIEN

21.00 - AKATYST

22.30 - 7.30 - przerwa techniczna, jeśli będą wierni świątynia pozostanie otwarta

18 listopada – sobota

9.00 - BOSKA LITURGIA, MOLEBIEN z czytaniem ŻYWOTU ŚW.

12.00 - AKATYST

13.30 -pożegnanie relikwii

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

18 listopada – sobota

16.30 - powitanie delegacji i relikwii, doksologia

17.00 - CAŁONOCNE CZUWANIE

21.00 - AKATYST, czytanie ŻYWOTU ŚW.

23.00 - AKATYST, czytanie ŻYWOTU ŚW.

19 listopada - niedziela

0.30-6.00 - przerwa techniczna, jeśli będą wierni świątynia pozostanie otwarta

7.00 - MOLEBIEN i małe oświęcenie wody

7.30 - BOSKA LITURGIA

9.30 - uroczyste powitanie hierarchów i delegacji

10.00 - BOSKA LITURGIA i procesja z relikwiami

13.00 - AKATYST, czytanie ŻYWOTU ŚW.

15.00 - AKATYST, czytanie ŻYWOTU ŚW.

16.30 - pożegnanie relikwii

Sobór św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku

19 listopada - niedziela

17.00 - powitanie relikwii, akafist z czytaniem żywotu świętego

21.00 - AKATYST, czytanie ŻYWOTU ŚW.

23.30-6.00 - przerwa techniczna, jeśli będą wierni świątynia pozostanie otwarta

20 listopada - poniedziałek

8.00 - BOSKA LITURGIA

10.00 - AKATYST

11.30 - pożegnanie relikwii

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku

20 listopada - poniedziałek

11.45 - powitanie w kaplicy szpitalnej i MOLEBIEN dla pacjentów i pracowników szpitala

Monaster Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu

20 listopada - poniedziałek

14.45 - powitanie relikwii, doksologia

15.00 - czytanie żywotu świętego

18.00 - POWIECZERZE z kanonem przed Eucharystią w cerkwi św. Jana Teologa

18.30 - monasterska AGRYPNIA: wielka wieczernia z oświęceniem chlebów, czytanie żywotu św. Nektariusza, jutrznia (po katyzmach czytanie modlitw przed Eucharystią), nabożeństwo 1 godziny, molebień z akatystem i oświęceniem wody, nabożeństwo 3 i 6 godziny

21 listopada - wtorek

0.00 - BOSKA LITURGIA

3.00 - śpiewanie pieśni z Bogogłaśnika

5.30 - BOSKA LITURGIA w cerkwi św. Antoniego Supraskiego

7.15 - pożegnanie relikwii

Prawosławny Dom Opieki przy parafii św. Proroka Eliasza w Białymstoku

21 listopada - wtorek

8.00 - wizyta w Prawosławnym Domu Opieki i MOLEBIEN dla pensjonariuszy ośrodka

Monaster Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach

21 listopada - wtorek

10.45 - powitanie relikwii, uroczysta doksologia i AKATYST

14.00 - pożegnanie relikwii

Monaster św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach

21 listopada - wtorek

15.00 - powitanie relikwii, doksologia

17.00 - CAŁONOCNE CZUWANIE święta św. Nektariusza z Eginy

23.00 - AKATYST

22 listopada – środa – liturgiczny dzień wspomnienia św. Nektariusza z Eginy

0.00 - BOSKA LITURGIA

9.00 - BOSKA LITURGIA i procesja z relikwiami świętego

13.00 - pożegnanie relikwii

Monaster św. Marty i Marii na Grabarce

22 listopada – środa

14.00-16.00 - wizyta relikwii w monasterze

parafia św. Jana Klimaka w Warszawie

22 listopada – środa

20.00 - powitanie relikwii, doksologia

21.00 - AKATYST w języku cerkiewnosłowiańskim i greckim

23 listopada – czwartek

0.00 - BOSKA LITURGIA

9.00 - BOSKA LITURGIA

12.00 - pożegnanie relikwii

parafia św. Aleksandry i Prawosławny Dom Opieki Społecznej „Betania” w Stanisławowie

23 listopada – czwartek

14.00-18.30 - wizyta w cerkwi i w domu opieki

23 listopada – czwartek

19.35 – pożegnanie delegacji i relikwii w Porcie Lotniczym Warszawa Modlin i odlot do Aten

więcej informacji o pobycie Relikwii jak i o ś. Nektariuszu na stronie https://relikwienektariusza.blogspot.com/