Kamiławka dla bydgoskiego proboszcza

Post date: Jun 14, 2017 5:14:05 PM

- Proboszcz bydgoskiej cerkwi pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy, ks. Marian Radziwon decyzją Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego został nagrodzony za służbę dla dobra Cerkwi Chrystusowej, otrzymał prawo noszenia kamiławki- kapłańskiego nakrycia głowy. Szczere gratulacje ojcze Marianie i niech opiekun duchowy bydgoskiej parafii św. Mikołaj czuwa nad ojcem!