Zakończył się Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Post date: May 15, 2016 5:35:02 PM

- autor: Katarzyna Jaworowska (za cerkiew.pl) - Coroczne święto muzyki cerkiewnej dobiegło końca. Grand Prix Jubileuszowego XXXV Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej trafiło do Akademickiego Chóru Studentów Charkowskiej Państwowej Akademii Kultury. Festiwalowe przesłuchania trwały cztery dni. W ich trakcie swoje umiejętności wokalne zaprezentowało 29 chórów. 13 maja 2016 r. jury w składzie: ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk – Przewodniczący ks. dr Alexandrel Barnea – Rumunia doc. Władimir Lebiecki – Białoruś Ireneusz Ławreszuk – Polska prof. dr. Hab. Grzegorz Pecka – Polska, KUL

Ivan Taranienko – Ukraina

prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – Polska, ChAT

ks. mitrat Jerzy Mackiewicz – Polska

przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii chórów parafialnych wiejskich:

Pierwszego miejsca nie przyznano.

II miejsce ex-aequo – Chór Aksios, z Synkowicz (Białoruś)

Chór Harmoń, Łosinka (Polska)

III miejsce ex-aequo – Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Archanioła Michała w Orli (Polska)

Chór Parafii Prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie (Polska)

Wyróżnienie: Chór Parafii Prawosławnej pw. Ścięcia Głowy Jana Chrzciciela w Szczytach (Polska)

W kategorii chórów parafialnych miejskich:

I miejsce – Chór Aletheia Parafii Prawosławnej pw. św. św. ap. ap. Piotra i Pawła w Jassach (Rumunia)

II miejsce – Chór Katedry Opieki Matki Bożej – Grodno (Białoruś)

III miejsce ex-aequo – Chór Soboru pw. Zmartwychwstania Pańskiego Brześć (Białoruś)

Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku (Polska)

Katedralny Chór Soboru Św. Trójcy w Hajnówce (Polska)

Wyróżnienie:

Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja z Irpienia (Ukraina)

Chór Parafii Prawosławnej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Hajnówce

W kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych:

Pierwszego miejsca nie przyznano.

II miejsce – Chłopięcy chór „Cantus” z Moskwy (Rosja)

III miejsce ex-aequo – Reprezentacyjny chór „Kupalinka” dziecięcej szkoły sztuki w Kobryniu (Białoruś)

Dziecięco-młodzieżowy chór „Błahowiest” szkoły niedzielnej Soboru pw. św. Szymona Słupnika w Brześciu (Białoruś)

W kategorii chórów innych:

I miejsce – Zespół wokalny „Pokrow” z Kijowa (Ukraina)

II miejsce – Kwintet Dołgij Wieczer z Hajnówki

III miejsce – Chór Duchowieństwa Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Nagroda specjalną otrzymuje w kategorii chórów innych otrzymuje:

Chór Frechisa z Tibilisi (Gruzja)

W kategorii chórów akademickich:

I miejsce ex-aequo – Chór Kameralny „Błahowiest” z Rygi (Łotwa)

Chór Kameralny Filharmonii Państwowej w Astrachaniu (Rosja)

Drugiego miejsca nie przyznano.

III miejsce ex-aequo – Akademicki Chór „Junist” z Sumy (Ukraina)

Młodzieżowy Chór Wisson z Mińska (Białoruś)

Grand Prix otrzymał Akademicki Chór Studentów Charkowskiej Państwowej Akademii Kultury, Charków (Ukraina)

Ponadto Jury przyznało indywidualne nagrody dla:

Julii Szepielowej solistki z Chóru Katedry Opieki Matki Bożej w Grodnie;

Sergiusza Bystrowa solisty z Chóru Kameralnego Filharmonii Państwowej w Astrachaniu;

Aleksandra Brandawsa dyrygenta Chóru Kameralnego „Błahowiest” z Rygi.

Na podstawie: festiwal.cerkiew.pl