Kreszczenije Hospodnie - Chrzest Pański

Post date: Jan 17, 2016 1:32:23 PM

- We wtorek 19.01. przypada święto Chrztu Pańskiego (Objawienia Pańskiego) - Kreszczenije Hospodnie (Bohojawlenije), zostanie więc odprawiona Liturgia Święta o godz. 10.00, a także tego dnia zostanie poświęcona woda. Z tego też powodu proboszcz ks. Marian Radziwon zachęca do zgłaszania i zapisywania się na święcenie domów. W świecznom jaszczykie znajduje się lista na którą można zapisywać terminy wizyt duszpasterskich.