Piękny dar

Post date: Feb 10, 2016 8:02:05 AM

- W niedzielę 7.02 po Liturgii Świętej, jedna z bydgoskich parafianek ofiarowała naszej cerkwi piękna ikonę Ostatniej Wieczerzy (Tajna Wieczera). Ikona wykonana jest w niespotykanej technicy wyszywania.Ksiądz proboszcz Marian Radziwon oraz pozostali parafianie wyrażają serdeczne podziękowania za przepiękny dar.

Spasi Hospodi

Zdjęcia : Andrzej Bazowkin