Komunikat Kancelarii św. Soboru Biskupów

Post date: Nov 28, 2016 7:02:53 PM

- za: Oficjalna Strona PAKP - W dniu 24.XI.2016 r, pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbył się Św. Sobór Biskupów PAKP, w którym wzięli udział wszyscy arcybiskupi i biskupi. Tematyka soborowa:

 1. zapoznano się z informacją Patriarchy Ekumenicznego w sprawie suspensy duchownych i przyjęto do wiadomości.
 2. zapoznano się z informacją Patriarchy Ekumenicznego o zaliczeniu w poczet świętych: archimandryty Błażeja z Akarnasu i archimandryty Teoklita, hieromnichów Symeona i Ignacego oraz mnichów Nikifora, Charytona i Pantelejmona. Ich pamięć obchodzona będzie 7 lutego każdego roku.
 3. zapoznano się z informacją Patriarchy Serbskiego o pozbawieniu święceń kapłańskich i wyłączeniu z Cerkwi hieromnicha Maksyma z Kule, archimandryty Pantelejmona, proboszcza w Johannesburgu. Informację przyjęto do wiadomości,
 4. zapoznano się z pismem Patriarchy Antiocheńskiego Nr 113/2016 wyrażającego swą wdzięczność za okazaną gościnność podczas wizyty w Polsce w sierpniu br.
 5. przyjęto sprawozdanie z konferencji teologicznej Młodzieży w Bukareszcie 1-4.X.2016 „Religijna edukacja młodzieży w kontekście dzisiejszej sekularyzacji”.
 6. przyjęto sprawozdanie z uroczystości poświęcenia nowej cerkwi w Bar (Czarnogóra).
 7. przyjęto sprawozdanie z uroczystości 75-lecia eksterminacji prawosławnych Serbów. Jasnovac. 9-11.IX.2016.
 8. przyjęto sprawozdanie z 14-tej sesji Spotkania Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. dialogu teologicznego między Cerkwią prawosławną a Kościołem rzymskokatolickim. Ustalono, że stałymi przedstawicielami PAKP w tej Komisji będą: Biskup Siemiatycki Jerzy i Ks. prot. dr Andrzej Kuźma.
 9. przyjęto do wiadomości informację Cerkwi Cypryjskiej w sprawie dokumentów Soboru Wszechprawosławnego z Krety, które zostały przyjęte przez Św. Synod Cerkwi Cypryjskiej i opublikowane.
 10. zapoznano się z pismem Sekretarza Generalnego ŚRK Olava Tveita w sprawie dokumentu poświęconego pojęciu: „Kościół – ku wspólnej wizji”. Postanowiono kontynuować dalsze prace na w/w dokumentem.
 11. przyjęto informację z uroczystości inauguracji ogólnopolskich obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji w Cieszynie.
 12. zapoznano się i omówiono program prac dialogu bilateralnego prawosławno – rzymskokatolickiego w Polsce.
 13. zatwierdzono preliminarz Funduszu Socjalnego na 2017 rok.
 14. ustalono, iż międzynarodowe spotkanie teologiczne na temat fundamentalizmu odbędzie się w 2017 roku, w miesiącu wrześniu, w Monasterze w Supraślu.
 15. zapoznano się ze sprawozdaniem z Nauczania Religii Prawosławnej PAKP w 2015/2016.
 16. omówiono problemy związane z pracą młodzieży z uwzględnieniem jej aktywizacji.
 17. zapoznano się z tekstem akatystów przedłożonych przez Ks. mitrata Bazylego Roszczenko. Powołano komisję w celu dopracowania przedłożonych tekstów.
 18. W związku ze zmianami w obsadzeniu katedr Biskupich ustalono porządek hierarchiczny biskupów.
 19. Wyznaczono kolekty ogólnometropolitalne: Radom – kwiecień 2017.
 20. Parafia Prawosławna p/w św. Mikołaja w Radomiu – budowa domu parafialnego. Konto: ING Bank Śląski O/Radom Nr 05 1050 1793 1000 0090 7982 9637Sanok – maj 2017.
 21. Parafia Prawosławna Św. Trójcy – remont cerkwi Konto: Podkarpacki B. Sp. Nr 22 8642 1184 2018 0001 9679 0001Augustów – czerwiec 2017
 22. Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego – budowa cerkwi. Konto: Bank Spółdzielczy w Sokółce Nr 32 8093 0000 0030 4498 2000 0010
 23. Przyjęto Orędzie Bożonarodzeniowe.