W Warszawie wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej cerkwi

Post date: Dec 8, 2015 6:11:58 PM

- autor: Katarzyna Jaworska (za: cerkiew.pl) - Sobotnie przedpołudnie 5 grudnia 2015 roku zapisało się w historii Cerkwi prawosławnej w Polsce. Tego dnia wmurowano kamień węgielny pod budowę cerkwi pw. Św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie. Będzie to pierwsza od ponad 100 lat prawosławna świątynia, jaka zostanie wybudowana w stolicy.Uroczystości odbyły się przy udziale patriarchy ekumenicznego Bartłomieja I, metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy, abpa Szymona, abpa Abla, abpa Jakuba, bpa Jerzego, bpa Paisjusza. Ponadto obecni byli metropolita Francji Emanuel oraz metropolita pruski Elpidifor. Wśród zebranych znaleźli się również reprezentanci innych wyznań chrześcijańskich, m.in. kardynał Kazimierz Nycz. Nie zabrakło również przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, Rady Ministrów, Władz Miasta oraz Władz Dzielnicy Ursynów. Słowa do zebranych skierował w liście także prezydent RP Andrzej Duda: Nowopowstająca cerkiew na warszawskim Ursynowie jest świadectwem żywotności i dynamizmu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, tak w wymiarze duchowym, jak doczesnym. Uroczysty akt poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę tej świątyni budzi radość wyznawców prawosławia, ale nie tylko. To również ważny dzień dla wszystkich, którzy znają i wysoko cenią historyczne tradycje naszej ojczyzny - wielonarodowa i wielowyznaniowa, otwarta i tolerancyjna Rzeczpospolita zawsze była, i po dziś dzień jest, wspólnym domem oraz wspólnym dobrem swoich obywateli.Doniosłość tego wydarzenia podkreślił metropolita Sawa: Ciesząc się pokojem naszej ojczyzny, afirmując 25-lecie jej wolności, demokracji i pluralizmu, pomni historii i obowiązku wobec przodków, dokonujemy dziś historycznego wydarzenia.Cerkiew pw. Św. Sofii – Mądrości Bożej powstanie przy ulicy Puławskiej. Będzie to trzecia prawosławna świątynia w Warszawie. Starania o jej budowę zajęły kilkanaście lat. Ziemia pod świątynię zakupiona została za odszkodowanie uzyskane za teren przy ul. Wolskiej w Warszawie, odebrany po drugiej wojnie światowej.

Projekt opracowany przez warszawskiego architekta Andrzeja Markowskiego, wzorowany jest na konstantynopolitańskiej świątyni Św. Sofii – Mądrości Bożej. Warszawska cerkiew będzie miała wymiary 36,9 x 30 m, wysokość kopuły 21,6 m. Ściany zostaną ozdobione mozaikami i freskami.

Fot. Marta Łuksza