Prawosławny przekład Ewangelii

Post date: Jan 9, 2015 7:44:11 PM

- autor: Jarosław Charkiewicz (za: cerkiew.pl) - „Księgą ksiąg” dla każdego chrześcijanina jest Biblia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Jej rdzeniem jest zaś Ewangelia – Dobra Nowina Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. O ile przekładu Biblii na język staro-cerkiewno-słowiański dokonano jeszcze w IX w., to na jej tłumaczenie na język polski należało czekać aż do XVI wieku. Od tej pory ukazało się już co najmniej kilka pełnych polskich przekładów Pisma Świętego, żaden z nich nie był jednak uważany za odpowiadający naszej Cerkwi do użytku liturgicznego. Dlatego też od lat komisja soborowa pracowała nad oficjalnym, prawosławnym tłumaczeniem. Po akceptacji św. Soboru Biskupów naszej Cerkwi z drukarni wyszła „Święta Ewangelia” w prawosławnym przekładzie na język polski. Cztery Ewangelie wchodzące w skład „Świętej Ewangelii” to niezwykły zapis życia i działalności Jezusa Chrystusa. Nie ma księgi bardziej świętej od niej, na wskroś przesyconej potem i krwią naszego Zbawiciela, księgi wskazującej wszystkim chrześcijanom drogę ku zbawieniu. Napisać o Ewangelii wiele, to nie napisać nic. Ewangelię, jak żadne inne zawarte w Biblii treści, trzeba znać, szanować i kochać. Ewangelia, jak żadna inna księga, powinna być codzienną lekturą każdego chrześcijanina. Ewangelia, jak żadna inna księga, powinna być dla nas źródłem przemyśleń, inspiracji i działań… Warto zatem skorzystać z okazji, jaką jest ukazanie się Ewangelii po polsku i zadbać, aby znalazła się ona w każdym prawosławnym domu. Tym bardziej jest to ważne we współczesnych, zlaicyzowanych czasach, w których coraz mniej wiernych czyta po cerkiewnosłowiańsku. Oprawione w twardą, trwałą oprawę, zaopatrzone w stosowne tasiemki-zakładki wydanie zapewne znajdzie się również w każdej cerkwi. Głoszenie słowa Bożego za pomocą tej Ewangelii będzie wygodniejsze, gdyż zawiera ona wykazy czytań ewangelicznych na cały rok liturgiczny oraz na inne okoliczności. Ewangelia dostępna jest w sprzedaży m.in. sklepie internetowym www.sklep.cerkiew.pl

Święta Ewangelia, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2014, s. 336.