Jubileuszowe uroczystości ku czci św. Włodzimierza w Kijowie

Post date: Aug 4, 2015 7:01:18 PM

- autor: Jakub Moczarski (za: cerkiew.pl) - W tym roku przypada tysięczna rocznica śmierci chrzciciela Rusi – św. równego apostołom księcia Włodzimierza. Na Ukrainie centralne uroczystości związane z tym jubileuszem odbyły się w Kijowie w dniu święta św. Włodzimierza (28 lipca) i jego przeddzień. W przeddzień święta (27 lipca) przy jego pomniku w parku Wolodymyrska Hirka odsłużony został molebien. Nabożeństwu przewodniczył zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej metropolita Onufry, w asyście przybyłych hierarchów. Następnie ponad 30 tysięcy wiernych udało się z procesją do Ławry Kijowsko-Pieczerskiej, gdzie rozpoczęło się nabożeństwo całonocnego czuwania (cs. wsienocznoje bdienije). W sam dzień święta w soborze Zaśnięcia Bogurodzicy Boską Liturgię celebrował metropolita Onufry. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Cerkwi lokalnych: rumuńskiej, bułgarskiej, polskiej i czesko-słowackiej. PAKP reprezentował arcybiskup lubelski i chełmski Abel. Na zakończenie Liturgii zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi pozdrowił wszystkich wiernych z okazji święta. Głos zabrali także przybyli przedstawiciele innych Cerkwi.

Po Świętej Liturgii odsłużono panichidę na grobie zmarłego w ubiegłym roku metropolity ukraińskiego Włodzimierza (Sobodana).

Pełny zapis video z molebnia

Zapis video z Boskiej Liturgii

Na podstawie: orthodox.org.ua