Delegacja Bractwa z oficjalną wizytą na Korfu

Post date: Jun 12, 2015 8:03:15 PM

- autor: Piotr Makal (za: Oficjalna Strona Polskiego Autokefakicznego Kościoła Prawosławnego) - W dniach 29 – 31 maja, z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy, delegacja Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego, na czele z Przewodniczącym ZG Bazylim Piwnikiem, przebywała w Grecji. Celem wizyty było uzgodnienie szczegółów sierpniowej pielgrzymki relikwii św. Spirydona do Polski.

Przedstawiciele Bractwa spotkali się z metropolitą Kerkiry (Korfu) Nektariuszem oraz sekretarzem diecezji (protosingelosem) odpowiedzialnym za przyjazd relikwii – archimandrytą Justynem. Rozmowy przebiegały w bardzo miłej i braterskiej atmosferze. Władyka Nektariusz wyraził ogromną wdzięczność Bractwu za ubiegłoroczną organizację pielgrzymki św. relikwii Marii Magdaleny, która szerokim echem odbiła się w całej Grecji oraz tegoroczną pielgrzymkę relikwii św. Spirydona. Takie działania Bractwa bardzo wspierają i duchowo ubogacają prawosławną społeczność w Polsce i podtrzymują dobre kontakty między lokalnymi Cerkwiami. Grecka delegacja z niecierpliwością oczekuje pielgrzymki do naszego kraju. Przewodniczący Stowarzyszenia Bazyli Piwnik serdecznie podziękował metropolicie za możliwość spotkania i błogosławieństwo na organizację tak ważnego dla naszej społeczności wydarzenia. Wyraził także radość i nadzieję na to, że z Bożą pomocą relikwie Świętego przybędą do naszego kraju.

Oprócz wizyty na Korfu, gdzie przedstawiciele Bractwa pokłonili się relikwiom Świętego, możliwe było odwiedzenie Werii – miejsca związanego z działalnością ap. Pawła oraz Salonik, skąd swoją misję wśród Słowian rozpoczęli święci Bracia Cyryl i Metody.

Relikwie św. Spirydona przybędą do Polski 15 sierpnia br. Podczas tygodniowej pielgrzymki odwiedzą m.in. Warszawę, Hajnówkę, Bielsk Podlaski, Białystok oraz monastery w Jabłecznej, Supraślu i Zwierkach. Będą także obecne podczas święta Przemienienia Pańskiego na św. Górze Grabarce. Relikwie prawej ręki Świętego, które prawdopodobnie w XVI w. znalazły się w Rzymie zostały zwrócone Cerkwi prawosławnej za pontyfikatu Jana Pawla II w 1984 r. W związku z tym, przybycie relikwii będzie także szczególnym wydarzeniem dla społeczności Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce.