Zakończenie Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Post date: May 19, 2014 2:41:15 PM

- Autor: ks. Andrzej Busławski (za Oficjalna Strona Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego) - Koncertem galowym, podziękowaniami, nagrodami, przemówieniami i śpiewem „Mnogaja leta” zakończył się XXXIII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, który odbył się z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Tegoroczne grand prix Festiwalu, zdobył Chór Konserwatorium Muzycznego w Kazaniu pod dyrekcją Władisława Łukjanowa.

Gośćmi hajnowskiego koncertu galowego byli: sponsorzy, duchowni, dyplomaci: ambasador Rosji Aleksander Aleksiejew, senator Włodzimierz Cimoszewicz, poseł Eugeniusz Czykwin, wojewoda podlaski Maciej Żywno, wicemarszałek województwa podlaskiego Walenty Korycki, pani Danuta Wałęsa – Pierwsza dama Polski w latach 1990 -1995, przedstawiciele władz samorządowych, a także mieszkańcy Hajnówki.

Koncert prowadzili ks. mitrat Michał Niegierewicz, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej oraz Piotr Lewczuk.

Podczas trzech dni konkursowych, 10-osobowe, międzynarodowe jury, pod przewodnictwem ks. dziekana Leoncjusza Tofiluka, wysłuchało 26 chórów: z Polski, Serbii, Izraela, Francji, Ukrainy i Rosji. Swoje umiejętności interpretacji muzyki cerkiewnej zaprezentowało ponad tysiąc chórzystów.

Jury Festiwalu przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii chórów parafialnych wiejskich:

I miejsce- Chór Parafii Prawosławnej Św. Apostoła Jakuba – Łosinka, Polska

II miejsce- Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia NMP – Boćki, Polska

III miejsce- Chór Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego – Werstok, Polska

Wyróżnienie- Chór Parafii Prawosławnej Św. Mikołaja – Białowieża, Polska

W kategorii chórów parafialnych miejskich:

I miejsce- Chór Parafii Prawosławnej Św. Trójcy – Hajnówka, Polska

II miejsce ex – aequo- Chór Parafii Prawosławnej Św. Jerzego – Białystok, Polska

Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia NMP- Bielsk Podlaski – Polska

III miejsce – Dziecięco-młodzieżowy Chór „Rożdiestwienskij” Soboru Chrystusa Zbawiciela- Kaliningrad, Rosja

Wyróżnienie: Chór „ Borisfen” –Paryż, Francja

Chór „ Ialoni”- Tibilisi, Gruzja

W kategorii chóry akademickie:

I miejsce – Kameralny Chór Wydziału Sztuki Uniwersytetu Państwowego „Crescendo”- Krzywy Róg, Ukraina

Drugiego miejsca nie przyznano

III miejsce – Chór Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej – Warszawa, Polska

W kategorii chóry inne:

I miejsce: Wokalny Zespół Muzyczny Instytutu Straży Granicznej – Mińsk, Białoruś

II miejsce ex-aequo – Chór Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej – Białystok, Polska

Chór Dziecięco – Młodzieżowy „Lira”- Mińsk, Białoruś

III miejsce – Chór „ Artos”- Lwów, Ukraina

Wyróżnienie – Chór „ Rozanow”- Djudjevo, Serbia

Chór „ Cantilena”- Sieradz, Polska

Specjalną nagrodę Festiwalu otrzymuje Chór „ Shir Hadash”- Izrael

Grand Prix otrzymał Chór Konserwatorium Muzycznego w Kazaniu – Rosja

Ponad to Jury przyznało indywidualne nagrody:

Profesor Władisław Łukjanow- Kazań, Rosja

Solistka Olga Bukowa – Kaliningrad, Rosja

Międzynarodowe Jury podkreśliło różnobarwny i bardzo wysoki poziom artystyczny występujących chórów. Cieszy fakt tak licznej reprezentacji chórów parafialnych zarówno miejskich jak i wiejskich.

Jury wyraziło podziękowania organizatorom Festiwalu oraz władzom samorządowym za wsparcie tej wspaniałej idei integracji międzynarodowej.

Foto: Krystyna Kościewicz