XXXV Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej

Post date: May 19, 2014 2:48:08 PM

- Autor: ks. Adam Misijuk (za Oficjalna Strona Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego) - W dniach 16-18 maja odbyła się XXXV Paschalna Pielgrzymka Młodzieży na Świętą Górę Grabarkę. Podczas tegorocznego spotkania rozważane były słowa motta Myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych ( 1 Kor 2,12) Zgodnie z wieloletnią tradycją spotkań młodzieży na tym świętym miejscu, pielgrzymka rozpoczęła się wspólną modlitwą. Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski, wraz przybyłym duchowieństwem, celebrował Wieczernię z małym poświęceniem wody. Po zakończeniu nabożeństwa miało miejsce uroczyste i oficjalne rozpoczęcie pielgrzymki. Przewodnicząca Bractwa Młodzieży Prawosławnej Marta Całpińska w imieniu organizatorów powitała Jego Eminencję Metropolitę Sawę, duchownych, pielgrzymów i gości zagranicznych. Szczególne słowa podziękowań zostały skierowane do Jego Eminencji Metropolity Sawy za duchową opiekę i arcypasterską troskę o naszą młodzież. Kolejnymi ważnymi punktami piątkowego wieczoru było przeniesienie i poświęcenie krzyża w intencji wszystkich uczestników pielgrzymki. Dzień zakończył program kulturalny. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania koncertu pieśni ludowych Podlasia w wykonaniu zespołu folklorystycznego Żemerwa i wspólnego spędzenia czasu przy ognisku. Wzorem roku ubiegłego w cerkwi pw. Wszystkich Strapionych Radość został otwarty Punkt Duszpasterski, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Pielgrzymi mogli indywidualnie porozmawiać z duchowym, poradzić się, podejść do sakramentu spowiedzi. W sobotę rano wszyscy spotkali się w cerkwi na Świętej Liturgii, której przewodniczył Metropolita Sawa. Żelaznym punktem programu paschalnych spotkań jest „100 pytań do..” które jak co roku przyciąga wszystkich pielgrzymów. Po „100 pytań do..” bractwa parafialne prezentowały swoją działalność i odbyły się mecze piłki nożnej pomiędzy duchownymi, pielgrzymami i gośćmi z zagranicy. Po obiedzie przyszedł czas na wspomnienia z minionych lat, bo 35 LAT MINĘŁO… Wszyscy mogli zapoznać się z pięknymi wspomnieniami, którymi podzielili się zaproszeni goście, organizatorzy i uczestnicy pielgrzymek z poprzednich lat.

Kolejne wydarzenia sobotniego dnia to spotkania w grupach tematycznych:

• Prawosławie a gender – prowadził Jego Ekscelencja Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański

• Modlitwa Jezusowa – prowadził archimandryta Tymoteusz

• Czy jest sens chodzić do cerkwi? – prowadził o. Marek Ławreszuk

Następnie pielgrzymi wzięli udział w nabożeństwie całonocnego czuwania, celebrowanym przez Jego Ekscelencję Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego wraz z przybyłym duchowieństwem. Podczas nabożeństwa wielu pielgrzymów przystąpiło do sakramentu spowiedzi. Następnie na cmentarzu monasterskim, odbyła się panichida w intencji zmarłych hierarchów, duchownych, mniszek oraz osób związanych z Bractwem Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Po kolacji odbyło się spotkanie na temat motta pielgrzymki Myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych 1 Kor 2,12, które poprowadził lektor Adam Magruk. Następnie odbyło się spotkanie z gośćmi zagranicznymi i prezentacja działalności Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Sobotni wieczór zakończył się Akatystem ku czci św. męczennika Gabriela. Bezpośrednio po Akatyście, o północy, odbyła się Święta Liturgia. Jak co roku, odkąd jest sprawowana nocna Św. Liturgia, większość obecnych na niej pielgrzymów przystąpiła do Sakramentu Świętej Eucharystii. Tradycyjnie, na tej Liturgii, śpiewali wszyscy obecni w świątyni. W niedzielny poranek godz. 10:00 sprawowana była druga Św. Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański z pozostałymi duchownymi. Po Św. Liturgii był wspólny obiad, podsumowanie i zakończenie XXXV Paschalnej Pielgrzymki.

Foto: Archiwum Klasztoru na św. Górze Grabarce