Uroczystości imieninowe Metropolity Sawy

Post date: Jan 13, 2014 6:18:44 PM

- Autor: ks. Mikołaj Lewczak (za: cerkiew.pl) - Dnia 12 stycznia Cerkiew prawosławna wspomina pamięć św. Sawy Serbskiego, pierwszego arcybiskupa serbskiego. Święty ten jest niebiańskim patronem zwierzchnika naszej Cerkwi − Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego, Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Nic więc dziwnego, że w tym dniu w świątyni Katedralnej obecni byli duchowni z różnych diecezji, licznie zgromadzeni wierni, jak i przedstawiciele: Kościołów, władz samorządowych, sił zbrojnych, korpusu dyplomatycznego, służb medycznych, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, prawosławnych monasterów, uczelni teologicznych i bractw. Każdy chciał uczestniczyć w święcie i duchowej radości Jego Eminencji Metropolity Sawy. Po św. Liturgii został odsłużony uroczysty molebień w intencji zdrowia, pomyślności i długich lat życia Zwierzchnika naszej Cerkwi. Życzenia w imieniu św. Soboru Biskupów złożył Solenizantowi Jego Ekscelencja, Arcybiskup Białostocko – Gdański Jakub. W swym wystąpieniu mówił On o pasterzowaniu Jego Eminencji i o jego owocach. Ekscelencja nawiązał do Ewangelicznego czytania mówiącego o pasterzu i powierzonych mu owieczkach. „Pasterz, którego słuchają owce nie pędzi je przed sobą, ale idzie przed nimi z przodu, a owce znają jego głos i podążają za swoim pasterzem, tym pasterzem jest Eminencja, który umie porwać za sobą wielu.” Biskup Jakub życzył dla Eminencji dobrego zdrowia, pomocy Bożej w odpowiedzialnej Służbie, dużo sił, radości z posługi i wielu dobrych ludzi wokół siebie. Jego Eminencja Metropolita Sawa podziękował za życzenia i odniósł się do słów wypowiedzianych przez Arcybiskupa Jakuba. W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na pasterzowanie i porywanie za sobą wielu, skutkiem czego były nowe powołania wśród mnichów i mniszek. Ilość powołań owocowała powstawaniem nowych ośrodków monastycznych, które świadczą o żywotności Cerkwi. „Do pustej studni nikt nie przychodzi po wodę, przychodzą do studni, która jest napełniona wodą, dlatego jeśli są powołania wśród młodych ludzi, to świadczy, że ta nieliczna i poddana wielu próbom Cerkiew przynosi owoce i uświęca nie tylko należących do niej, lecz cały wszechświat. Uświęca naszą Ojczyznę i wszystkich, którzy stykają się z nami. Cerkiew jest niezwyciężona, wnosi w świat nową energię św. Ducha. To Niestworzony Ogień, który spala ludzkie słabości. Cerkiew jest przede wszystkim dla grzeszników, modlitwą Cerkwi uświęca się ten czy inny człowiek, który upadł – zgrzeszył. Jej siła bierze się stąd, że łączymy się z Cerkwią niewidzialną, niebiańską, triumfującą – naszymi braćmi, siostrami, którzy razem z nami czynią wielkie dzieło.”

Następnie ks. Metropolita podziękował św. Soborowi Biskupów za pomoc i podtrzymywanie w kierowaniu św. Cerkwią, a także duchowieństwu, wiernym, młodzieży i dzieciom, mnichom i mniszkom. Życzył zebranym wszystkiego dobrego i wszelkiej pomyślności.

Mnogaja Leta Wasze Błażenstwo! Foto: Andrzej Chomczyk