Św. Ogień przybył do Warszawy

Post date: Apr 20, 2014 4:57:42 PM

- autor: ks. Mirosław Lewczak (za: Oficjalna Strona Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego) - 19 kwietnia 2014 r., już po raz kolejny w historii PAKP, staraniem ludzi dobrej woli, do Warszawy został przywieziony św. Ogień. To wielkie wydarzenie było możliwe dzięki darczyńcom, którzy wraz z duchownymi udali się do Jerozolimy, by przywieźć to niezwykłe błogosławieństwo dla naszej Cerkwi. Delegacji przewodniczył Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, Jego Ekscelencja Biskup Siemiatycki Jerzy. Św. Ogień zszedł o godz. 13:55 czasu polskiego w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego. O łaskę zejścia św. Ognia modlił się Patriarcha Jerozolimy i Palestyny Teofil III. Następnie św. Ogień został samolotami przetransportowany do wielu państw, w tym, po raz piąty do Polski, gdzie został przekazany Zwierzchnikowi naszej Cerkwi Jego Eminencji, Wielce Błogosławionemu Sawie, Metropolicie Warszawskiemu i całej Polski. Po czym został rozwieziony do wielu prawosławnych parafii. Pierwsze wzmianki o zstępowaniu św. Ognia w Grobie Zbawiciela w Jerozolimie pochodzą z IV w. Prawosławny Patriarcha (lub jego zastępca) otrzymuje św. Ogień w Wielką Sobotę około południa. Cud Ognia nad Grobem Jezusa Chrystusa w Jerozolimie jest swoistym sakramentem obecności łaski Świętego Ducha w Cerkwi Prawosławnej. Fakt przyjmowania św. Ognia w Grobie Bożym, gdzie nastąpiło Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, wyłącznie przez prawosławnych, jest zjawiskiem bardzo wymownym. Jest to żywy dowód, niepodważalne świadectwo prawowierności i świętości Cerkwi Prawosławnej.fot. Andrzej Chomczyk