Święcenia kapłańskie w Sosnowcu

Post date: Mar 19, 2014 6:17:21 PM

- autor: ks. Sergiusz Dziewiatowski (za: cerkiew.pl) - 16 marca Boska Liturgia w sosnowieckiej cerkwi miała niezwykle uroczysty charakter. Przewodniczył jej arcybiskup Szymon, ordynariusz diecezji łódzko-poznańskiej, a współcelebrowali: proboszcz łódzkiej katedry - ks. Eugeniusz Fiedorczuk, proboszcz sosnowieckiej parafii - ks. Sergiusz Dziewiatowski oraz ks. diakon Mikołaj Dziewiatowski. Podczas liturgii odbyła się chirotonia kapłańska ks. diakona Mikołaja Dziewiatowskiego, który przyjął święcenia prezbiteriatu z rąk abpa Szymona. Było to wyjątkowe doświadczenie, bowiem w 125-letniej historii sosnowieckiej świątyni nigdy jeszcze nie miało miejsca. Na modlitwę przybyli prawosławni wierni od Krakowa aż po Kędzierzyn-Koźle, Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, Łemkowie i Grecy. Sosnowiecka wspólnota parafialna ma bowiem charakter diaspory. Teren parafii jest bardzo rozległy, obejmuje aglomeracje śląską, rybnicką, Śląsk Cieszyński i Podbeskidzie. Powoduje to liczne wyzwania duszpasterskie, dlatego też od dnia 17 marca br. ks. Mikołaj Dziewiatowski jest wikariuszem sosnowieckiej parafii. Pod koniec liturgii, z błogosławieństwa arcybiskupa Szymona odbyła się kolekta na rzecz nowobudowanej cerkwi w Kędzierzynie-Koźlu. Przez wiele lat prawosławni ze wschodniej Opolszczyzny należeli do cerkwi w Sosnowcu i przez te lata zbudowane zostały bardzo głębokie więzi pomiędzy obydwiema wspólnotami.

Ksiądz Mikołaj Dziewiatowski ukończył socjologię oraz zarządzanie na Uniwersytecie Śląskim, podyplomowe studia z zakresu teologii prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku, a także studia doktoranckie w zakresie Teologii Porównawczej – Edukacji i Dialogu Ekumenicznego na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pracuje zawodowo jako menadżer w spółce akcyjnej, jest odpowiedzialny za marketing i szkolenia. Ma żonę Monikę (z domu Zelik) oraz dwóch synów: Antoniego i Aleksego. Jest prawnukiem łódzkiego kapłana, śp. ks. mitrata Piotra Struk-Strukowa, wnukiem dziekana hajnowskiego i budowniczego hajnowskiego soboru św. Trójcy, śp. ks. mitrata Antoniego Dziewiatowskiego oraz synem proboszcza sosnowieckiego, ks. mitrata Sergiusza Dziewiatowskiego.

fot.: Robert Garstka