Felieton: Sobota św. Dymitra i modlitwa za zmarłych

Post date: Oct 31, 2014 5:17:46 PM

- Zapraszamy do zapoznania się z felietonem o. Marka Ławreszuka na temat listopadowej modlitwy za zmarłych. O. Marek Ławreszuk, absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, doktor nauk teologicznych, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Żona, dwójka dzieci. Wykładowca liturgiki w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, nauczyciel religii prawosławnej w Zespole Szkół Technicznych w Białymstoku, wizytator religii prawosławnej w Diecezji Białostocko-Gdańskiej, p.o. kierownika Katedry Teologii Prawosławnej UwB, redaktor czasopisma teologicznego Elpis. Hobby i pasje związane z tym, co robi. Słowa klucze w działalności – Liturgia i liturgika. Nie lubi nazywania siebie słowem „ksiądz”."Sobota św. Dymitra i modlitwa za zmarłych"