Relikwie św. Marii Magdaleny przybyły do Polski

Post date: Aug 17, 2014 6:33:30 PM

- autor: Paweł Karczewski (za: cerkiew.pl) - Delegacja mnichów z atoskiego monasteru Simonopetra w Grecji przybyła do Polski. Goście przywieźli ze sobą cenne relikwie - cząstkę Czcigodnego Krzyża i dłoń św. Marii Magdaleny. O godz. 18.01 w sobotę 16.08 mnisi wylądowali na płycie lotniska w Modlinie pod Warszawą. Relikwie powitane zostały przez biskupa Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego. Hierarsze asystowała delegacja duchowieństwa dekanatu warszawskiego. Relikwie zostały przyniesione do kaplicy znajdującej się na terenie lotniska, by uczestnicy powitania mogli oddać im pokłon. Przełożony monasteru Simonopetra ihumen Elizeusz wyraził radość z powodu przywiezienia relikwii do Polski. "Wierzymy - mówił ihumen - że święta Magdalena dozna radości dzięki serdecznej pobożności wiernych, którzy z usilnym pragnieniem i wiarą oddadzą jej pokłon, oraz obficie odpłaci za ich trud, lecz również za wysiłek tych, którzy potrudzili się, by przygotować tę pielgrzymkę". Biskup Jerzy powiedział mnichom - "Przywozicie do naszej Cerkwi ogromną paschalną radość". Hierarcha stwierdził, że dzień przybycia do Polski relikwii św. Marii Magdaleny to jeden z najważniejszych dni w historii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego". W uroczystości powitania relikwii uczestniczyli m.in. poseł na Sejm RP Eugeniusz Czykwin (towarzyszył on mnichom w drodze z Grecji do Polski), burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski i przewodniczący Zarządu Centralnego Bractwa Świętych Cyryla i Metodego Bazyli Piwnik. (fot. Tomasz Grześ)

Poniżej film z przywitania relikwii świętych