Przechodzimy na "stary styl"

Post date: Mar 30, 2014 10:57:21 AM

- Zgodnie z komunikatem z wiosennej sesji św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego o przywróceniu "starego stylu" (kalendarz juliański), z dniem 15 czerwca 2014 r. zostaje wprowadzony także w naszej parafii kalendarz juliański (stary styl). O tej zmianie poinformował na niedzielnym nabożeństwie w dniu 30.03.2014 r. ksiądz proboszcz Jarosław Dmitruk.Zapis z komunikatu:" Z uwagi na fakt, iż większość parafii P.A.K.P. 96,00 % świętuje święta wg starego stylu (juliańskiego) oraz prośbą wiernych – Św. Sobór Biskupów odwołał decyzję soborową z dnia 12 kwietnia 1924 r. dotyczącą wprowadzenia nowego stylu (gregoriańskiego) i postanowił powrócić do stylu starego (juliańskiego) z dniem 15 czerwca 2014 r. (Niedziela Wszystkich Świętych). Tam gdzie zaistnieje potrzeba, może być praktykowany styl nowy. "O sesji pisaliśmy Sesja św. Soboru Biskupów PAKP