Po zakończonym remoncie...

Post date: Jan 20, 2014 8:40:02 PM

- W naszej parafii Św. Mikołaja w Bydgoszczy przełom roku 2013 i 2014 był okresem bardzo pracowitym i przynoszącym wielkie efekty. Właśnie pod koniec ubiegłego roku zaistniała możliwość przeprowadzenia bardzo ważnego remontu związanego z dociepleniem budynku cerkiewnego i położeniu nowego tynku strukturalnego na ścianach zewnętrznych. Modernizacja ta mogła być wykonany dzięki wsparciu, które bydgoska parafia uzyskała od prawosławnych z całego kraju, dzięki ogólnometropolitalnej kolekcie. Wszystkim, którzy wsparli parafię Św. Mikołaja w Bydgoszczy słowa najserdeczniejszego podziękowania wyrażają bydgoscy parafianie i ich pasterz.

Za pomoc i modlitwę Bóg zapłać.

Spasi Hospodi

Zdjęcie przedstawia efekty po skończonej modernizacji.

O remoncie pisaliśmy: Remont rozpoczęty, Remont trwa..., Remont dobiega końca