Ogłoszenie: pielgrzymka do Łodzi

Post date: Aug 17, 2014 6:21:44 PM

- Pielgrzymka do Łodzi, aby pokłonić się relikwiom św. Magdaleny i Życiodajnego Krzyża odbędzie się w sobotę 23 sierpnia. Wyjazd spod cerkwi (ul. Nowy Rynek 5) o godz. 4.45, powrót w godzinach popołudniowych. Uprasza się o punktualne przybycie na miejsce wyjazdu.