Niebiański koncert za nami

Post date: Sep 21, 2014 4:07:31 PM

- Nieziemskie spotkanie ze śpiewem cerkiewnym przeżyli słuchacze koncertu "Śpiewy cerkwi prawosławnej" w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. W ramach 52-giego festiwalu Musica Antiqua Europea Orientalis, w piątek 19.09, wystąpił chór Ławry Troicko-Siergijewskiej (Siergijew Posad, Rosja). Obecność chóru Ławry Troicko-Sergiejewskiej wymagało od organizatorów wiele zabiegów, w które włączył się także Sawa Metropolita Warszawski i Całej Polski, zgodę zaś na przyjazd i koncert wyraził sam Patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl. Na początku koncertu prowadzący odczytał list od Patriarchy Cyryla, w którym zawarte były słowa o jedności poprzez wiarę i muzykę. Zespół w składzie 25 seminarzystów i duchownych pod kierownictwem archimandryta Gleba Kożewnikowa zaprezentował trzy częściowy koncert przepięknych śpiewów cerkiewnych. Chór ten na codzień uczestniczy w regularnych nabożeństwach w Ławrze Troicko-Siergiejewskiej. Wspaniałe męskie głosy wyśpiewywały Chwałę Pańską, prawda wykonywanych jakby jednym głosem pieśni docierała nie tylko do uszu słuchaczy, ale wprost do ich serca. Wykonywane utwory w stylach śpiewów bizantyjskich, "znamiennego raspiewu" czy stylu wałłaamskim nagradzane były gromkimi brawami. Chór zaśpiewał także kilka pieśni napisanych lub zaaranżowanych przez twórcę sukcesu tegoż chóru hieromnicha Matwieja. Na zakończenie koncertu publiczność na stojąco nagrodziła śpiewaków i ich dyrygenta ogromnymi brawami, wymuszając kilkakrotne bisy. Chór Ławry Troicko-Siergijewskiej pierwsze kroki artystyczne dokonywał pod kierownictwem diakona Sergiusza Boskina. Wtedy powstała tradycja śpiewu podczas szczególnie uroczystych nabożeństw w składzie mieszanym. W 1961 kierownictwo chóru klasztoru było powierzone młodemu hieromnichowi Matwiejowi, który oddał wszystkie swoje siły na rzecz rozwoju i umocnienia zespołu, poszukiwania repertuaru, w całości zaś na kształtowanie cerkiewno-śpiewaczej tradycji Ławry Troicko-Siergijewskiej. Od wznowienia działalności Moskiewskich Szkół Duchownych stało się możliwe stworzenie w murach klasztoru silnego, połączonego, męskiego Chóru Ławry Troicko-Siergijewskiej i Moskiewskiej Akademii Duchownej. Jego sława zapewnia mu udział w szczególnie ważnych wydarzeniach cerkiewnych. Poczynając od lat 80. XX wieku rozpoczęła się aktywna działalność chóru, która objęła koncerty m.in. we Francji, Niemczech, Grecji, Ziemi Świętej oraz nagrania śpiewów cerkiewnych.

Link do Festiwalu MAEO