Moskwa: bożonarodzeniowe obchody w obecności relikwii darów Mędrców

Post date: Jan 9, 2014 3:56:18 PM

- Autor: Dominika Kovačević (za: cerkiew.pl) - W Moskwie tradycyjnie bożonarodzeniowym nabożeństwom, na które składa się Wielkie Powieczerze, Jutrznia i Boska Liturgia, przewodniczył w soborze Chrystusa Zbawiciela w nocy z 6 na 7 stycznia zwierzchnik Cerkwi rosyjskiej – patriarcha Cyryl. Asystowali mu licznie zebrani biskupi i duchowni, a największą cerkiew na świecie szczelnie wypełnili wierni. Obecny był również premier Rosji Dmitrij Miedwiediew z małżonką. Jednakże tegoroczne wielkiego święta Narodzin Chrystusa były jeszcze bardziej uroczyste ze względu na fakt, iż ze Świętej Góry Atos tuż przed tym nocnym czuwaniem do głównej świątyni Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego przybyła wyjątkowa relikwia: dary Mędrców. Zgodnie z cerkiewną tradycją, podarowane nowonarodzonemu Chrystusowi przez wschodnich władców złoto, kadzidło i mirra zachowała Bogurodzica. Potem przeniesiono je do Konstantynopola, aż ostatecznie w XV wieku, wskutek podboju muzułmańskiego, znalazły się one w monasterze św. Pawła na Atosie, gdzie są przechowywane po dziś dzień. Relikwie do Rosji przywiózł igumen monasteru św. Pawła, o. Parfeniusz (Murelatos), i przy biciu dzwonów odebrał je patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl, po czym świętości wniesiono do soboru Chrystusa Zbawiciela, i umieszczono je przed ustawioną w centralnym punkcie świąteczną ikoną przedstawiającą Boże Narodzenie. Po tej ceremonii śpiew hymnu Z nami Bóg, rozpoczął bożonarodzeniowe nabożeństwa, na koniec których wszyscy zgromadzeni wierni mogli się pokłonić przyniesionym relikwiom. Te wyjątkowe świętości, wspomniane we fragmencie Ewangelii czytanej na Boskiej Liturgii sprawowanej w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia (Мat 2, 1–12), będą przebywać w Moskwie do 13 stycznia, a następnie zostaną przewiezione do Sankt-Petersburga, po czym 17 stycznia zostaną przetransportowane do stolicy Białorusi. Mińsk opuszczą 24 stycznia, by mogli się im pokłonić Ukraińcy w Kijowsko-Pieczerskiej Ławrze; 30 stycznia relikwie opuszczą kanoniczne terytorium Patriarchatu Moskiewskiego. Szacuje się, że tylko w pierwszy dzień Świąt relikwiom darów Mędrców ze Wschodu cześć oddało niemalże 20 tysięcy wiernych.

W tym miejscu można obejrzeć zapis tegorocznego patriarszego nabożeństwa Bożego Narodzenia, które transmitował pierwszy kanał rosyjskiej telewizji państwowej.

Na podstawie: patriarchia.ru, pravoslavie.ru