Metropolita Onufry nowym metropolitą kijowskim i całej Ukrainy

Post date: Aug 14, 2014 4:07:25 PM

- Autor: Paweł Karczewski (za: cerkiew.pl) - Obradujący 13.sierpnia w Kijowie Sobór Biskupów Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej wybrał na swojego nowego zwierzchnika metropolitę Onufrego. Wybory odbyły się czterdziestego dnia po śmierci poprzedniego zwierzchnika - metropolity Włodzimierza, który zarządzał Ukraińską Cerkwią 22 lata. Biskupi wybrali nowego metropolitę w drodze głosowania spośród wszystkich 74 nieemerytowanych hierarchów. Intronizacja metropolity Onufrego na tron metropolitów kijowskich odbędzie się już w niedzielę, 17 sierpnia w Soborze Zaśnięcia Bogurodzicy na terenie najważniejszego ukraińskiego klasztoru - Kijowsko-Pieczerskiej Ławry. Hierarcha będzie sprawował swoją funkcję dożywotnio. Metropolita Onufry (Berezowskij) urodził się w 1944 roku w rodzinie duchownego. W 1969 r. wstąpił do seminarium duchownego w Moskwie. Dwa lata później otrzymał postrzyżyny mnisze, następnie został wyświęcony na kapłana. Od 1985 roku pełnił funkcję dziekana Ławry Świętej Trójcy i św. Sergiusza (Troice-Siergiejewaja Ławra), a od 1988 r. funkcję namiestnika Ławry Zaśnięcia Bogurodzicy w Poczajowie. W 1990 roku w Kijowie odbyła się chirotonia archimandryty Onufrego na biskupa czerniowieckiego i bukowińskiego. Funkcję tę pełnił do dziś (od 2000 r. w godności metropolity). 24 lutego br. powierzono mu godność strażnika tronu metropolity kijowskiego. Pełnił ją przez kilka ostatnich miesięcy życia metropolity Włodzimierza, a także po jego śmierci. na podst. orthodox.org.ua