Koncert "Śpiewy cerkwi pawosławnej"

Post date: Sep 14, 2014 10:44:34 AM

- W piątek 12.09 rozpoczął się festiwal Musica Antiqua Europea Orientalis inauguracyjnym koncertem "Ofiarom wszystkich wojen" w Filharmonii Pomorskiej. W czasie trwania festiwalu nie zabraknie nut muzyki cerkiewnej, z koncertem "Śpiewy cerkwi prawosławnej" wystąpi chór Ławry Troicko-Siergijewskiej (Siergijew Posad, Rosja) pod kierownictwem archimandryta Gleba Kożewnikowa. Chór Ławry Troicko-Siergijewskiej pierwsze kroki artystyczne dokonywał pod kierownictwem diakona Sergiusza Boskina. Wtedy powstała tradycja śpiewu podczas szczególnie uroczystych nabożeństw w składzie mieszanym. W 1961 kierownictwo chóru klasztoru było powierzone młodemu hieromnichowi Matwiejowi, który oddał wszystkie swoje siły na rzecz rozwoju i umocnienia zespołu, poszukiwania repertuaru, w całości zaś na kształtowanie cerkiewno-śpiewaczej tradycji Ławry Troicko-Siergijewskiej. Od wznowienia działalności Moskiewskich Szkół Duchownych stało się możliwe stworzenie w murach klasztoru silnego, połączonego, męskiego Chóru Ławry Troicko-Siergijewskiej i Moskiewskiej Akademii Duchownej. Jego sława zapewnia mu udział w szczególnie ważnych wydarzeniach cerkiewnych. Poczynając od lat 80. XX wieku rozpoczęła się aktywna działalność chóru, która objęła koncerty m.in. we Francji, Niemczech, Grecji, Ziemi Świętej oraz nagrania śpiewów cerkiewnych. W Bydgoszczy chór wystąpi w składzie 25-cio osobowym. Chór prawosławny uczestniczy w codziennych, zwykłych usługach klasztoru, pełni ważną rolę w życiu każdej parafii. Bez udziału chóru trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek nabożeństwo prawosławne. Śpiew cerkiewny stanowi integralną część nabożeństw prawosławnych, w tym największego z nich – Liturgii. Uważa się w prawosławiu, że tylko głos ludzki najdoskonalej oddaje chwałę Bogu, z tej racji w muzyce cerkiewnej nie uznaje się jakichkolwiek instrumentów.

Link do strony festiwalu