Do Polski przyjadą relikwie Św. Marii Magdaleny

Post date: Apr 13, 2014 4:04:26 PM

- Podczas nabożeństwa w Niedzielę Palmową 13.04 br., proboszcz bydgoskiej parafii ks. Jarosław Dmitruk odczytał okólnik Metropolity Warszawskiego i Całej Polski Sawy, w którym poinformowano, że w dniach od 16.08 do 23.08 na terenie Polski przebywać będą moszczy Św. Marii Magdaleny. Relikwie stanowi nietlenna ręka świętej, która jest ciepła (ma temperaturę 36,6 st. C), zostały one sprowadzone dzięki Bractwu Śww. Cyrla i Metodego i przywiezione z Góry Atos. W czasie swojego pobytu odwiedzą wiele polskich prawosławnych parafii, jednym z miejsc gdzie będą przebywać, z 22.08 na 23.08 jest katedra naszej Diecezji w Łodzi. Pokłońmy się Św. Marii Magdalenie!

Św. Równa Apostołom Maria Magdalena urodziła się w Magdalii (stąd jej przydomek), wsi położonej cztery kilometry na północny-zachód od Teberiady w Syrii. W młodości opętały ją złe moce, lecz gdy przyjęła wiarę chrześcijańską została uzdrowiona. Ewangelia opowiada o tym, jak Chrystus „…chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a dwunastu z Nim i kilka kobiet, które On uleczył od złych duchów i od chorób. Maria zwana Magdaleną, z której wyszło siedem demonów i Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda i Zuzanna i wielu innych, które służyły im majętnościami swymi” (Łk 8,3). Maria Magdalena była gorliwą chrześcijanką, której wiary i miłości do Chrystusa nie mogło pokonać nic na świecie. Święta jak wierny uczeń podąża za Panem, odprowadza Go na Golgotę, jako pierwsza ujrzała w pustym grobie „dwa anioły w białym odzieniu siedzące”, które oznajmiły jej o zmartwychwstaniu Chrystusa. Również jej jako pierwszej objawił się później zmartwychwstały Pan, by posłać do uczniów z radosną wieścią. Całe późniejsze życie Marii Magdaleny było przykładem oddanej służby Cerkwi. Tradycja opowiada o tym, jak znalazła się w Rzymie, gdzie ze słowami „Chrystus zmartwychwstał” przyniosła groźnemu cesarzowi Tyberiuszowi jaja (symbol śmierci, z której rodzi się życie) i opowiedziała o bezprawnym skazaniu na śmierć Jezusa. Później podobnie jak apostołowie podróżowała głosząc Dobrą Nowinę w krajach pomiędzy Italią i Azją Mniejszą. Gdy przybyła do Efezu, dołączyła do apostoła Jana Teologa, by wraz z nim szerzyć wiarę chrześcijańską. Czyniła to do zakończenia swego życia. Zmarła w Efezie, a jej relikwie w 899 r., zostały przeniesione przez cesarza bizantyjskiego Leona VI Mądrego do Konstantynopola. Obecnie znajduję się w monasterze Simona-Petra na św. Górze Atos w Grecji. Za gorliwą służbę Cerkwi św. Maria Magdalena została nazwana „równą apostołom”. Jej kult jest powszechny tak w Cerkwi prawosławnej jak i Kościele rzymskokatolickim. Należy do najpopularniejszych świętych. Pamięć świętej Cerkiew czci 22 lipca/4 sierpnia oraz w niedzielę niewiast niosących wonności (trzecia niedziela po Wielkanocy). (za: Katedra Metropolitalna p.w. Św. Marii Magdaleny)