80-tą rocznica Wielkiego Głodu na Ukrainie

Post date: Nov 29, 2013 7:36:04 PM

- autor: Stefan Dmitruk (za:cerkiew.pl) - W ostatni weekend listopada Ukraińcy oddają cześć ofiarom Wielkiego Głodu (ukr. Hołodomor). W bieżącym roku mija 80 lat od tych tragicznych wydarzeń. Z tej okazji 22 listopada br. z błogosławieństwa metropolity kijowskiego i całej Ukrainy Włodzimierza przy Pomniku Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu w Kijowie odsłużono nabożeństwo żałobne. Uroczystości przewodniczył metropolita boryspolski Antoni. Również w piątek 22 listopada w Ławrze Kijowsko-Pieczerskiej namiestnik monasteru – metropolita wyszhorodzki Paweł – celebrował żałobne nabożeństwo. W homilii skierowanej do wiernych hierarcha powiedział: W te dni pamiętamy o tragicznych wydarzeniach głodu z lat 1932 – 1933. Nie znamy losów zmarłych podczas tej tragedii, ale wierzymy i mamy nadzieję na miłosierdzie Boże. Spodziewamy się, że Bóg odpuści im grzechy wolne i mimowolne. Z okazji rocznicy specjalne orędzie do wiernych wystosował zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej – metropolita Włodzimierz. Czytamy w nim m. in.: Okres panowania bezbożnego, represyjnego reżimu był naznaczony wysiłkiem męczeństwa wielkiej ilości prawosławnych chrześcijan, którzy ginęli z głodu, więzienia, skatowania. W latach 30. XX w. fizycznego zniszczenia doznała większość episkopatu i duchowieństwa Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie i niezliczona rzesza wiernych – najlepszych przedstawicieli narodu. Cerkiew razem ze swoją wielomilionową pastwą udała się na Golgotę cierpiąc za prawdę Chrystusową. Ten czas był Wielkim Piątkiem dla naszych wiernych. Hierarcha wezwał wszystkich wiernych Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej do modlitewnej pamięci o ofiarach Wielkiego Głodu. W związku z tym w sobotę - 23 listopada - we wszystkich cerkwiach na Ukrainie były celebrowane nabożeństwa żałobne za ofiary tragicznych wydarzeń.

Wielki Głód na Ukrainie (ukr. Hołodomor) miał miejsce w latach 1932 – 1933. Był spowodowany decyzjami władz ZSRR dotyczącymi kolektywizacji wsi i powstania kołchozów (państwowa rolnicza spółdzielnia produkcyjna), wprowadzeniem paszportów oraz zakazem podróży koleją. Bezpośrednią przyczyną „Hołodomoru” był dekret z 7 sierpnia 1932 r. potocznie nazywanym dekretem o pięciu kłosach. Zgodnie z dokumentem za zerwanie co najmniej 5 kłosów zboża grodziła kara śmierci lub 10 lat łagrów. Według różnych danych Wielki Głód na Ukrainie spowodował śmierć ok. 4 - 7 mln osób. Historycy obliczają, że zginęło również ok. 21 tys. Polaków. W 2006 r. 26 państw – w tym Sejm Rzeczpospolitej Polskiej - uznało Wielki Głód za akt ludobójstwa.

Na podst.: orthodoxy.org.ua, risu.org.ua