Spolupracující firmy:

Odbor pohonných jednotek

Výuka a výzkum se zaměřuje na problematiku pohonných jednotek, zahrnující analýzu různých typů pohonů a převodovek. Specializuje se na široké spektrum primárních zdrojů energie, včetně tradičních spalovacích motorů, inovativních hybridních pohonů a moderních elektromotorů. Důležitou součástí výzkumu jsou také různé typy paliv, od klasických uhlovodíků, přes syntetická paliva, až po palivo budoucnosti - vodík. Cílem je poskytnout komplexní přehled současných a budoucích trendů v oblasti pohonů vozidel a jejich vlivu na životní prostředí a energetickou účinnost.

Odbor motorových vozidel

Odbor se soustředí na komplexní zkoumání a výuku motorových vozidel. Jeho záběr zahrnuje studium jízdní dynamiky, která se věnuje chování vozidla při různých manévrech a rychlostech. Důležitou součástí je také výzkum autonomního řízení, zaměřující se na technologie umožňující vozidlům samostatně navigovat a reagovat na okolní podmínky. Také se klade důraz na problematiku tepelného managementu, což je studium regulace teploty v různých částech vozidla pro optimální výkon a bezpečnost. Vnitřní aerodynamika se pak zaměřuje na proudění vzduchu uvnitř vozidla a jeho dopad na komfort cestujících a efektivitu chlazení.

Nakonec, obor se věnuje koncepčnímu návrhu vozidel, což zahrnuje tvorbu inovativních a funkčních designů, které splňují nejen technické, ale i estetické a ekologické standardy. Tento přístup umožňuje vytvářet vozidla, která jsou nejen technicky pokročilá, ale také vizuálně přitažlivá a šetrná k životnímu prostředí."

Odbor transportních a stavebních strojů

Výzkum a výuka nových technologií pro zvýšení efektivity, snížení emisí a zlepšení bezpečnosti v oblasti dopravy a logistiky. Automatizace a robotizace ve stavebnictví a dopravě: Vývoj autonomních a dálkově ovládaných strojů pro zlepšení efektivity a bezpečnosti práce. Analýza a vývoj řešení pro optimalizaci logistických řetězců, včetně inteligentního plánování tras a správy skladů. Výzkum zaměřený na zlepšení pracovních podmínek operátorů strojů, včetně snížení fyzické náročnosti práce a prevence úrazů. Využití moderních technologií, jako je IoT (internet věcí), umělá inteligence a strojové učení, pro sběr a analýzu dat s cílem zlepšit účinnost a produktivitu v oblasti stavebnictví a dopravy.

Sociální sítě Ústavu automobilního a dopravního inženýrství

Máte unikátní možnost se podívat na přednášky některých předmětů vyučovaných na FSI. Více přenášek najdete na tomto youtube kanálu.

Aktuality ústavu ve vizuálním provedení https://www.instagram.com/uadi_fsi_vut_brno/

Pokud chceš znát zajímavosti ze strojařiny sleduj Facebookovou stránku. Pobavíš se a poučíš se. https://www.facebook.com/Termomechanika

Proč jít studovat auta na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně

Krátký stream z auta pro všechny zájemce o studium.

Příklad výuky

Příklad výuky

Příklad výuky