Pastoraal beraad

Pastoraal beraad

Sinds september 2016 is het Pastoraal Beraad weer nieuw leven ingeblazen. Hierin hebben een aantal ambtsdragers zitting en de Pastoraal medewerkers, onder leiding van de predikant. Gezamenlijk coördineren zij de pastorale zorg en geven hier uitvoering aan.

Pastoraal medewerkers doen het werk wat vroeger de bezoekouderlingen deden. Hiertoe worden ze ook toegerust en hiertoe hebben ze ook in de gemeente een belofte van geheimhouding afgelegd. Het verschil met een bezoekouderling is dat zij geen onderdeel uitmaken van de kerkenraad en hun aandacht en tijd dus exclusief kunnen besteden aan het pastoraat.

We hopen als Pastoraal Beraad een vangnet te mogen zijn en je te kunnen bijstaan op die momenten in het leven, die een stukje extra geestelijke begeleiding en zorg kunnen gebruiken.

Bij bijzondere ziekte, ziekenhuisopname of overlijden gelieve contact opnemen met:

Ina Deij-Wieland, 0115-608686 / ideijwieland@gmail.com of ds. Jan Verlinde, 06-15837875 / ds.verlinde@pknaxel.nl