Contact

Predikant

Ds. Jan Verlinde

Voorzitter kerkenraad, scribaat,
Jeugd, Vorming en toerusting

Voorzitter kerkenraad

Jaap Scheele

Scriba

Attie Ringoot-Hoebé

Jeugdouderling

Sophieke Zwiers-Pelgrum

Janneke Roelse

Vorming en toerusting

Kerkrentmeesters

Voorzitter kerkrentmeesters

(waarnemend)

Eiko Gerritse

KerkrentmeesterGebouwen
KerkrentmeesterFinancien

Kerkrentmeester/ouderling

Leo Dieleman

Kerkrentmeester financiën

Eiko Gerritse

Kerkrentmeester/Ouderling

Rogier van Hilten

Kerkrentmeester/Ouderling

Linda Mel

Kerkrentmeester / Secretaris

Bernard Kornaat

Diaconie

Voorzitter Diaconie

Patricia van Drongelen

Diaken

Annelies Gommers - Simons

Diaken

Annelies Veenhoven

Diaken

Glenda Geelhoedt

diaconaal rentmeester

Lien van Cadsand