Contact

Predikant

Ds. Jan Verlinde

De kerkenraad

v.l.n.r.:

  • Marc Veenhoven - Linda Mel - Ina Deij - Attie Ringoot - Tamar Hoebé - Patricia van Drongelen
  • Rogier van Hilten - Johnny Duerink - Frank van de Wege - Jaap Scheele - ds. Jan Verlinde

Leo Dieleman staat niet op de foto

Voorzitter kerkenraad

Marc Veenhoven

Scriba

Attie Ringoot-Hoebé

Voorzitter kerkrentmeesters

Frank van de Wege

KerkrentmeesterGebouwen

Kerkrentmeester gebouwen

Leo Dieleman

KerkrentmeesterFinancien

Kerkrentmeester financiën

Eiko Gerritse

Kerkrentmeester/Ouderling

Rogier van Hilten

Kerkrentmeester/Ouderling

Linda Mel

Pastoraal beraad

Pastoraal Ouderling

Ina Deij-Wieland

Voorzitter Diaconie

Tamar Hoebé


Diaken

Patricia van Drongelen

DiaconieDiakenpag2

Diaken

Johnny Duerink

Diaken

Jaap Scheele