AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacybeleid PKN Axel en Privacy Beleidstuk PKN AxelZoals je wellicht weet is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde regels gelden met betrekking tot de privacy van mensen. Deze regels gelden dus ook voor onze kerkelijk gemeente.

De privacyverklaring en het privacybeleid van de PKN Gemeente Axel kun je bovenaan deze pagina bekijken.

Cartoon Willem de Klerk

In principe gaan we ervan uit dat we als gemeenteleden met elkaars 'lief en leed' meeleven en dit kan gelukkig ook nog steeds. Maar in verband met de verscherpte regels hebben wij voor sommige zaken jouw goedkeuring nodig. Dit geldt voor de volgende zaken:

  • Voor het vermelden van onze zieken en gegevens rondom ziekte in Kerkvenster en Kerk in Beeld.

  • Als er activiteiten worden georganiseerd dan worden daarvan soms foto’s geplaatst op onze website. De gemeente heeft jouw toestemming nodig als je duidelijk herkenbaar op een foto staat.

  • Bij kroonjarigen (vanaf 80 jaar) en bij huwelijksjubilea vanaf 25 jaar vermelden wij de jubilerende gemeenteleden ook in Kerkvenster.

Mocht je er absoluut geen prijs op stellen dat je naam in het kerkblad vermeld wordt, dan vragen wij je dit tijdig door te geven aan de scriba. Ook als je beslist niet herkenbaar met je foto op de website wilt komen. De scriba zal van deze beslissingen een lijst bijhouden met alleen de NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) en deze lijst bewaren op haar computer, welke beveiligd is met een wachtwoord.

Notitie: Als je een voorbede aanvraagt in de eredienst, denk er dan aan dat dit uitgezonden wordt via de kerktelefoon en via de kerkomroep.

Namens de kerkenraad van PKN Gemeente Axel, Attie Ringoot, Scriba