Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Axel

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. 1 Petrus 1:3

Ook voor Hemelvaartsdag staat er weer een leuk filmpje gereed, gemaakt door Bep. Veel kijk- en luisterplezier!

laatste update: 24-5-2020

+ inschrijfformulier dienst 7 juni

Van Pasen tot Pinksteren komt hier iedere zondagmiddag weer een nieuwe uitdaging te staan. Het gaat hierbij om creativiteit en verbinding. De zevende (laatste) uitdaging gaat over PINKSTEREN!

Dienst en mededelingen 24 mei

Web 2020-05-24 Mededelingen

Mededelingen


Web 2020-05-24 Kerkdienst

Kerkdienst


Collectes:

  • Diaconie: NL57 RABO 0362 3398 13 t.n.v. Diaconie PKN Axel
  • Kerk: ING: NL98 INGB 0000 5296 22 t.n.v. Protestantse Gemeente te Axel

Rabo: NL95 RABO 0362 3030 45

  • ZWO: NL65 RABO 0362 3148 37 t.n.v. ZWO-commissie (spaardoosjes 40-dagentijd)

De uitgangscollecte is op zondag 24 mei bestemd voor het Indonesiëproject van de ZWO.

Avondgebed 27 mei

Web 2020-05-27 Vesper

Avondgebed 27 mei

Woensdag 27 mei, 19.15 uur

Organist Bart van Kammen, liturg Tamar Hoebé, zangeressen Magda de Feijter

19.00-19.15 uur Klokkengelui


Welkom, afgesloten met een lofprijzing

Hymne/Avondlied NLB 245 ‘ ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen’

We zingen de verzen 1 en 2

Psalm 104: 24-35 - afwisseling van gelezen en gezongen tekst

Zingen couplet 5, lezen de verzen 24-26, zingen couplet 8, lezen de verzen 31-32, zingen couplet 10.

Lezing uit Genesis 11: 1-9 met korte inleiding

Moment van inkeer en verstilling – de organist speelt iets wat hieraan bijdraagt

Gebeden

Onze Vader - Voorbede - Gebed van de dag - Stil gebed - Avondgebed

Hymne / lied NLB 836 ‘O heer die Onze Vader zijt’

We zingen de verzen 1, 2 en 4

Zegenbede

Afgesloten met NLB 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ -

We zingen de verzen 1 en 4