Mededelingen

Zie je een foutje? Heb je suggesties? Meld het ons!

Een website is mensenwerk. Om die reden staat er wel eens iets dat niet helemaal klopt.

Zie jij iets wat niet klopt op de website zoals informatie over adressen, functies of activiteiten? geef dit dan door via INFO@PKNAXEL.NL

We proberen dan zo spoedig mogelijk aan te passen of te kijken wat er mogelijk is.

Dienst met beeld

De eredienst van zondag 28 februari kan zowel beluisterd worden als ook bekeken worden via de website of YouTube

Terug naar 30

Vanaf zondag 7 maart mogen wij weer met 30 mensen samenkomen tijdens de eredienst.

Vooraf aanmelden voor de erediensten is nodig. Dit kan door het aanmeldingsformulier op de website in te vullen of een mailtje sturen naar aanmelden@pknaxel.nl .


Biddag

Zondag 14 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. De diaconie wil dan weer lang houdbaar voedsel inzamelen voor de Voedselbank Zeeuws Vlaanderen.

Er zijn verschillende verzamelpunten waar je van maandag 8 t/m zaterdag 13 maart lang houdbaar voedsel af kunt geven.

- Praktijk voor Parodontologie/Implantologie: Molenstraat 1 (ma t/m do van 8:00 – 17:00)

- Mia voor de Poorte: Händelstraat 26

- Glenda Geelhoedt: Jan Memlingstraat 3

- Patricia van Drongelen: Attleelaan 4

Meer informatie

Dringende oproep schoonmaakhulp!

Wie wil een paar uurtjes per week helpen bij het poetsen van de kerk?

Je hoeft hiervoor geen hulpkoster te worden.

Om het wat aantrekkelijker te maken zal hier een vrijwilligersvergoeding tegenover komen te staan.

Voor meer informatie of opgave kunt u terecht bij Eiko Gerritse, tel. 0115-564153 of eikogerritse@kpnmail.nl .


Kerkvenster

Kopij voor Kerkvenster graag voor dinsdag 9 maart inleven bij de redactie.

Als het leven kantelt - Psalmen in coronatijd

Enkele classispredikanten hebben een boekje gemaakt met de titel ‘Als het leven kantelt’. Ds. Klaas van der Kamp, classispredikant Overijssel-Flevoland, zegt hierover: "Vanuit het vertrouwen in God de Geest, de Zoon en de Vader komen diverse thema’s aan de orde die door de coronacrisis actueel zijn geworden; thema’s die telkens worden uitgewerkt in een meditatie bij een psalm. In het hoofdstuk over de Geest, komen thema’s als klagen en vernieuwen aan de orde. Bij de Zoon vindt u meditaties over genezen en zingen. Bij de Vader mediteren we over Schepper en Wijsheid. In de bundel zijn verder gebeden opgenomen van pastores."

Download het boekje hier.

Collecte

Wij willen u vragen om jullie collectebijdragen weer te storten op de rekeningnummers van de kerkrentmeesters en de diaconie. Graag onder vermelding van het collectedoel.

Natuurlijk kun je ook altijd geven via de Chrch-app.

Rekeningnummer van Kerkrentmeesters: NL 95 RABO 0362 3030 45

Rekeningnummer van Diaconie: NL 57 RABO 0362 3398 13

Foto's 3e Advent

Enkele foto's van het gesprek en optreden van Tonnie Dieleman op 3e Advent

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Sirkelslag Kids

Vrijdagavond 20 november hebben enkele kinderen meegedaan aan sirkelslag. Dit is een wedstrijd die landelijk gehouden wordt. Het was spannend en leuk.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Opbrengst Leger des Heils

Ondanks dat er maar 30 mensen naar de dienst mochten komen, hebben we in de week voorafgaand aan de dankdienst toch heel veel lang houdbaar voedsel kunnen inzamelen.

Er zijn heel veel producten naar de 4 verzameladressen gebracht.

Hartelijk dank daarvoor!

Hulp bij digitale Kerkomroep

Nu de kerkdiensten veelal online beluisterd moeten worden, kunnen wij het ons voorstellen dat er een aantal mensen zijn die niet luisteren omdat ze geen computer/tablet hebben of niet weten hoe ze op de Kerkomroep moeten komen. Wij willen graag een klein team samenstellen die deze problemen kan verhelpen en iedereen aanleert hoe je naar de dienst kunt luisteren. Want het is echt niet zo moeilijk...

Bent u diegene die niet naar de dienst kunt luisteren?

of:

Ben jij diegene die handig is met computers en dit bij enkele mensen wel wil gaan uitleggen?

Laat het weten aan de diaconie via diaconie@pknaxel.nl of bel naar een van de diakenen. (zie infoblad)

ZWO

Omdat we als ZWO-commissie graag toch weer iets aan acties wilden ondernemen, die we volgens de RIVM regels kunnen doen, kwam het idee om met enkele personen fruit te gaan plukken en wat we daarmee verdienen, voor ons project te bestemmen: een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakart op Java in Indonesië.

De pluktijd loopt ten einde, dus hebben we vorige week twee dagen peren geplukt bij de familie Verstraten. Afgelopen dinsdag zijn we met vier personen gaan plukken vanaf ’s-morgens vroeg tot een uur of half drie. De dag daarop hebben we nog een keer een ochtend geplukt, toen waren we met zijn vijven. In totaal hebben we wel 11 kisten bij elkaar geplukt. Het was vermoeiend, maar het heeft voor ons project meer dan € 300,-- opgeleverd. Weer een mooi bedrag !

We hopen dit volgend jaar nog eens te kunnen doen, maar dan met meer mensen.

Een hartelijke groet, namens de ZWO.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Foto's startweekend

Deze vorm van Startweekend vieren was zeer geslaagd. Zo konden we toch, ondanks alle coronamaatregelen, bij elkaar komen en elkaar beter leren kennen. Van 2 "gastgezinnen" hebben we enkele foto's gekregen. Zowel van het samen eten en de opdrachten uitvoeren als van de geocachtocht (Om al de vruchten van de Geest te vinden moest je wel wat doen. Ook op de fietsen passen hoorde daarbij. ) Foto's insturen kan nog steeds: info@pknaxel.nl

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel image

Belijdenis

In de dienst van zondag 30 augustus hebben 4 gemeenteleden belijdenis van hun geloof gedaan. De kinderen hadden met handen en voeten nog iets speciaals gemaakt. Hier enkele foto's:

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Koster

Het aanspreekpunt voor het kosterschap is Eiko Gerritse. Hij coördineert alle zaken die normaliter door Bep van Tatenhove werden gedaan.

Kerkvenster

Lees hier de laatste versie van het Kerkvenster.

Als u een hulpvraag hebt, bijvoorbeeld de boodschappen doen of anderszins, neem dan alstublieft contact op met Ina Deij, 0115-608686 of Patricia van Drongelen, 06-28626268 of ds. Jan Verlinde, 0615837875.

Graag blijven wij u aandacht vragen voor de little free pantry. Het kastje dat onder het fietsenrek hangt en gevuld is met levensmiddelen. Dit kastje is bedoeld voor mensen die het moeilijker hebben dan de meesten van ons.