Mededelingen

 • Tijdens de vakantie van ds. Verlinde is hij niet bereikbaar van 3 t/m 28 augustus.

Voor dringende pastorale zaken kun je contact opnemen met Ina Deij-Wieland.

Voor andere zaken met Attie Ringoot.

 • Iedereen is van harte uitgenodigd voor de dienst van bevestiging en intrede van ds. Saskia Ketelaar in de Protestantse Gemeente Hoek op zondag 1 september a.s.

Voor 19 augustus opgeven. Meer informatie

 • Op zondag 1 september gaat ds. Jan Maasland met emeritaat. Iedereen is van harte uitgenodigd voor de afscheidsdienst in Scheveningen. Uiterlijk 25 augustus opgeven.

Meer informatie

 • In de jeugdruimte in de kast is een minibieb waar mensen boeken kunnen meenemen en neerzetten.

Na de dienst kun je even binnenlopen.

 • Een nieuwe zaal, een nieuwe naam? Een tijdje geleden hebben wij u gevraagd om hierover mee te denken. Verdient onze mooie nieuwe ruimte een andere naam of houden we het oude vertrouwde Onder de Toren aan. En u heeft hier gehoor aan gegeven. Verschillende namen kwamen voorbij waarbij een aantal echt hele goede ideeën zaten. Maar, een ruime meerderheid van u heeft aangegeven graag Onder de Toren aan te houden, vertrouwd en voor iedereen herkenbaar. Dus is er tijdens de laatste kerkenraadsvergadering door de aanwezige leden besloten om de naam niet te wijzigen. Het blijft Onder de Toren, dus géén torenlokaal of torenzaal. Nee, Onder de Toren. Namens de kerkenraad iedereen bedankt voor zijn/haar inbreng!
 • Omdat de inloopmiddag na een aantal jaar niet heeft gebracht wat verwacht werd, is besloten er een punt achter te zetten. De laatste inloopmiddag is op donderdag 4 juli.
 • Momenteel worden er enkele tests gedaan met het digitaal collecteren met de CHRCH-app. Sommige gemeenteleden kunt u daardoor hun telefoon zien gebruiken tijdens de collecte.
 • De diaconie heeft zaterdag 8 juni een fleurige pinkstergroet naar alle huiskamers in De Vurssche gebracht.

< Pinkstergroet De Vurssche

Opbrengst Provenement >

 • De opbrengst van het Provenement is € 2641,35
 • De bijeenkomsten in het Kasteeltje zijn gestopt. Misschien dat er in het nieuwe seizoen een nieuwe activiteit voor de senioren in het Kasteeltjes/De Welstede zal worden opgestart, maar daarover is nog niets bekend. Als bewoners en of betrokkenen zelf suggesties hebben, gelieve deze bij de pastoraal ouderling Ina Deij of de dominee kenbaar te maken.
 • Open Doors: Zaterdag 18 mei hebben ruim 40 - 50 fietsers in onze kerk gebeden voor de vervolgde kerk. De fietsers konden rusten in de nieuwe zalen en hier van een lunch genieten. De lunch heeft het mooie bedrag van € 170,- opgebracht.