Verhuisbericht

Verhuisbericht

Verhuist u binnen uw eigen gemeente of naar een andere woonplaats, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit bijv. door middel van dit formuliertje (zie achter in Infoblad) of anderszins door te geven aan één van de kerkenraadsleden ?

Naam:....................................................................

Oud adres:.............................................................

Nieuw adres:.........................................................

Ingangsdatum:......................................................

Aantal personen/ gezinsleden dat verhuist:.........

Of stuur een e-mail met deze informatie naar de scriba: scriba@pknaxel.nl