Pastoraat

Pastoraal beraad

Een keer per 6 weken komt het Pastoraal Beraad bijeen en dan worden o.a. de binnengekomen berichten en meldingen besproken. Op deze manier worden de lijnen zo kort mogelijk gehouden.

We hopen als Pastoraal Beraad een vangnet te mogen zijn en u te kunnen bijstaan op die momenten in het leven die een stukje extra geestelijke begeleiding en zorg kunnen gebruiken. Bij ziekte, ziekenhuisopname of overlijden gelieve contact opnemen met:

Pastoraal beraad